Křižák ve středověku: Loupežník, nebo zbožný poutník?

08.11.2016 - Jan Halm

Pro tehdejší kronikáře nepředstavovalo kořistění, pustošení a zabíjení ve jménu kříže větší problém, bylo součástí jim známého světa

Vzor ctnosti -<p>Křižáci byli považováni za vzor ctnosti, muže bohabojné a čisté, kteří konají jen proto, aby osvobodili svatá místa a plnili boží vůli.</p>
Vzor ctnosti -

Křižáci byli považováni za vzor ctnosti, muže bohabojné a čisté, kteří konají jen proto, aby osvobodili svatá místa a plnili boží vůli.


Reklama

Křižáci dobyli velkých vítězství, to je bez debat. I kdyby kronikáři nadsadili obtíže, které vojska překonávala, nelze popřít, že stála často tváří v tvář zničení, porážce či bezvýchodné situaci. A navzdory tomu vítězila, porážela mnohem početnější soupeře a prosekávala si cestu k obsazení celé Svaté země.

Ze starých kronik

A jak jejich současníci popisovali samotné osobnosti kruciát? Téměř bez výjimky jako vzory ctnosti, muže bohabojné a čisté, kteří konají jen proto, aby osvobodili svatá místa a plnili boží vůli. Tito orli a lvi křesťanstva prokazují účastí na výpravě osobní zbožnost. Přinášejí na oltář oběť nejvyšší a stávají se tak mučedníky na cestě za vyrváním božího hrobu z rukou nevěřících, s cílem s Kristem zvítězit, nebo s Kristem zemřít.

Radulf z Caen ve svém díle o činech Normana Tankreda shrnuje, jak si tento hrdina poradil s rozporem mezi cestou evangelia a životem rytíře-vojáka, který prý jeho citlivé duši nedal pokoje. Čtenáře, který zná Tankredovi činy, prosím o shovívavost k jeho kronikáři, protože Radulf z Caen obecně opěvoval normanské křižáky, ke kterým patřil a rozhodně v tomto přístupu nebyl jediný. Tankred s ulehčením odpověděl na výzvu papeže Urbana, neboť pro něj byla rozhřešením v této dichotomii. Mohl se bít za Krista a naplnit tak rytířský ideál zbožnou službou.

Do kontrastu s popsanými ctnostmi můžeme díky podrobnému líčení kronikářů dosadit konkrétní skutky, kterých se účastníci kruciát dopouštěli. Jak už bylo zmiňováno, kronikář nepovažoval za zvláštní, když současně psal o rytířově zbožnosti i ukrutnosti, s jakou se choval k civilnímu obyvatelstvu, přivlastňuje si majetek i životy porobených a prolévaje krev proudem. Doba zkrátka byla taková.

Reklama

  • Zdroj textu:

    Historické války 2/2014

  • Zdroj fotografií: Wikipedie, Real Crusades History

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Kopcovitá krajina Bílých Karpat státní kontrole dlouho unikala. Náročný terén úředníky od návštěv odrazoval. (foto: Shutterstock)

Zajímavosti

Jediný zachovaný kus německého 128mm samohybného kanonu s přezdívkou „Sturer Emil“ lze zhlédnout v muzeu v ruské Kubince. (foto: Wikimedia Commons, Alan WilsonCC BY-SA 2.0)

Válka

Kmen Bójů neobýval pouze střední Evropu. Mnohem silnější větev žila v severní Itálii, takzvané Předalpské Galii, kde bojovali s Římany, a dokonce je několikrát porazili.(ilustrace: © Martina Nacházelová - se souhlasem k publikování)

Historie

Podle odborníků z NASA je nejzajímavějším cílem pro vybudování měsíční základny oblast Shackletonova a de Gerlacheova kráteru u jižního pólu. (ilustrace: NASA/Advanced Concepts LaboratoryCC0)

Vesmír

Lesní požár na konci permu

Věda

Karikatura zachycující cara Mikuláše II. a Theodora Roosevelta, který apeluje ve věci krutého zacházení s ruskými Židy. (ilustrace: Wikimedia Commons, Emil Flohri, CC0)

Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907