Marie Habsburská: Česká královna a nedoceněná nizozemská regentka

Marie Habsburská zůstává v mnoha ohledech nepochopenou osobností. Přitom se jednalo o mimořádně zajímavou a rozhodnou dámu

27.01.2023 - Jaroslav ČechuraPo smrti svého manžela Ludvíka Jagellonského se královna Marie Habsburská přesunula do dnešní Bratislavy. V roce 1530 se po poradě se svými sourozenci Karlem V. a Ferdinandem I. odebrala do Nizozemí, kde po 24 let vykonávala vysoký úřad královské místodržící.

Orientovala se přitom na dynastické zájmy staršího bratra Karla a poněkud opomíjela toho mladšího. To bylo trochu paradoxní, jelikož Ferdinand se stal Karlovým spoluvladařem. Projevilo se to docela ostře při prosazování takzvané španělské sukcese (nástupnictví), což nebylo nic jiného než vyzdvižení zájmů španělských Habsburků v říši na úkor rakouské větve. Plynulo z ojedinělé konstelace, kdy byl Karel V. jakožto římský císař současně španělským králem. A takto měl pokračovat i jeho syn Filip II.

Smutek až do smrti

Marie byla mnohostranně nadaná a nechybělo jí strategické myšlení. A údajně ani vojenské schopnosti! V Nizozemí totiž iniciovala zřízení linie opevnění na jihu země a také klíčový přístav Antverpy se za jejího dohledu proměnil v moderní pevnost. Mladá vdova byla konfrontována i s řadou vnitřních problémů, jako třeba mohutné hnutí novokřtěnců, případně nutnost potlačit revoltu v Gentu. Podílela se také na vypracování augšpurské smlouvy v roce 1548, jíž byly nizozemské spojené provincie docela výrazně uvolněny z dosavadního těsného svazku vůči říši.

TIP: Za krále dítěte: Jagellonská hvězda na českém trůnu zhasla u Moháče

Po celý život nosila prostý černý oděv, což její současníci nemohli pochopit. Ve spojení s jejími vladařskými schopnostmi, ale i fyzickou odolností tato image způsobila mnohá nepochopení. Nejeden soudobý kritik poměrů a společnosti o ní hovořil jako o mužatce. Sklonek života prožila Marie ve Španělsku. Zemřela ve stejném roce jako Karel V. Je pohřbena v Escorialu nedaleko Madridu. 


Další články v sekci