Marie Habsburská: Česká královna a nizozemská regentka
Marie se narodila roku 1505 v Bruselu a byla dcerou Filipa I. Sličného a Johany Šílené. Marie údajně nebyla žádná kráska a o svůj zevnějšek příliš nedbala. Říkalo se ji hanlivě „mužatka“. 

TIP: Marie Habsburská: Česká královna a nedoceněná nizozemská regentka

Co ale nepobrala na kráse, zúročila například v jízdě na koni, střelbě, honitbě a tanci. Její dopředu dohodnutá svatba s Ludvíkem Jagellonským se uskutečnila 13. ledna 1522 v Budě. Krátce poté byla korunovaná českou královnou. Bohužel tou uherskou se už nestala. Její manželství bylo jedno z těch šťastných, ale poté, co Ludvík zahynul v bitvě u Moháče, se znovu neprovdala. Roku 1530, když zemřela její teta Markéta Rakouská, stala se Marie guvernérkou sedmnácti holandských provincií a Karel V. ji ustanovil regentkou Nizozemí. V této funkci setrvala až do roku 1555 a o tři roky později zemřela. 


Další články v sekci