Mor, neúroda a nepokoje: Bylo v Čechách za vlády „krále Dobře“ skutečně dobře?

25.05.2017 - Josef Veselý

Jagellonský věk byl dobou rozkvětu kultury a míru, ale také epidemií a vnitřních bojů

Masakr na Novoměstské radnici -<p>Boje mezi kališníky a konšely na Nové radnici byly mnohem krutější</p>
Masakr na Novoměstské radnici -

Boje mezi kališníky a konšely na Nové radnici byly mnohem krutější


Reklama

Olomoucké úmluvy měly přinést do země klid a měly urovnat královské dvojvládí. Bohužel přinesly i problémy a prvním z nich byl spor o majetek. A co hůř, šlo hlavně o majetek šlechty. Podle nové smlouvy měly být všechny hrady a statky, o které odbojní páni v roce 1467 přišli, vráceny svým původním majitelům. Jenomže restituce narazila na těžkou překážku. Noví držitelé měli ony hrady a další majetky od krále zastaveny za určitou částku zemského dluhu, a brát je bez náhrady by znamenalo vršit další nespravedlnost. Restituční spory se vlekly řadu dalších let. A tak se stalo, že: „bylo svolení k berni v takové výši a na tak širokém základu, že celá dávnověkost česká jen málo poskytovalo příkladů podobných….

Jedna rána za druhou

V roce 1483 byla veliká drahota, a aby toho nebylo málo, po svatém Vítu vypukl v Čechách mor. V Praze zemřelo údajně přes třicet tisíc lidí. Král před epidemií utekl do Plzně, i tam sice řádila černá smrt, ale králi se vyhnula. Co se však jeho vládě nevyhnulo, byly náboženské bouře. Konšelé staroměstští, novoměstští a malostranští se tajně spojili s některými pány, nepřáteli kalicha, a chystali se vyhnat z Prahy všechny, kdo přijímali pod obojí. Vše mělo začít v tajnosti, ale jak už to bývá, soused to řekl sousedovi a ten dalšímu a bylo to venku. V Praze se schylovalo k bouři.

Věrní Čechové dali ve středu před svatým Václavem zvonit v Týnském chrámě i v jiných kostelích. Rychle se shromáždili a šli se zbraněmi ke staroměstské radnici. Pan Bohuslav Legát, čestný a odvážný měšťan, pozdvihl oštěp, který držel v rukou, a mrštil jím do prahu, až se zabodl. Když se jich purkmistr zeptal, co chtějí, ani neodpověděli a vrhli se na něho. Purkmistr sice utekl a schoval se, ale oni ho našli a spolu s konšely zajali, zavřeli ve velké síni a zakázali jim vycházet.

Ale purkmistr vyšel a jeden mu hned probodl nohy sudlicí. Úředník se tvářil jako mrtvý, a protože nechtěli, aby tam ležel jako mršina, táhli ho k oknu, že ho shodí z radnice. Purkmistr ale se chytil zábradlí v okně a nechtěl se pustit, dokud ho přes ruku nepraštili kladivem. Dopadl na zem a ležel u radnice jen v košili a celý zkrvavený. Ne nadarmo se událostem před svatým Václavem roku 1473 říká druhá pražská defenestrace.

Krev na radnici

Příčiny krvavého masakru byly hlavně náboženské. „Konšel Publik utíkal z radnice v železných rukavicích, aby ho nemohli poranit, ale Jan Krejčí od Bílého páva ho srazil k zemi oštěpem. Vtáhli ho za nohy do radnice a on prosil: ´Nezabíjejte mě, já vám povím zajímavé věci!´ A pověděl. Přiznal se, že byl připraven seznam asi osmdesáti měšťanů, kteří měli být popraveni.

A na ulici potkali jednoho známého, německého kupce, který šel v plné zbroji. Zeptali se ho: ´S kým jsi?´ A on odpověděl: ´S vámi, milý pane.´ Uměl málo česky. Kdyby řekl, že s pány, byli by ho zabili. A tak mu nařídili, aby šel s nimi na radnici, ale než tam došli, už z něho stáhli zbroj; na prstu měl pečetní prsten a ten mu chtěli vzít, ale byl těsný a nešlo to. Jeden řekl: ´Když nejde dolů, nastav ruku, ať ti useknu prst!´ Ale on si chutě naslinil prst a zuby prsten stáhl…

I občané na Novém Městě bojovali se svými konšely, ale mnohem krutěji. Zabili písaře, který jim bránil ke vstupu do radní světnice. Ty, které našli uvnitř, pak rozsekali a vyházeli okny ven z radnice. Krve bylo v síni tolik, že by to vydalo na několik džberů. Mnozí spadli z pavlače a zemřeli na to.“ Došlo i na stínání. Jednoho konšela museli přinést ke katovi v neckách, protože si při skoku z okna polámal obě nohy. Krále Vladislava pražský převrat vyděsil a znechutil. Snažil se do pražských obcí zavést staré církevní řády a to vše bylo najednou ztraceno. 

  • Zdroj textu:

    Tajemství české minulosti 6/2011

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Start Saturnu V s Apollem 11.

Vesmír

Starší ženy často nepovažují nošení kruhů za nic mimořádného. Za dlouhá léta si na těžkou ozdobu zvykly.

Zajímavosti

Pistole na drony DroneGun MkIII

Věda

Geostacionární komunikační satelit SES-15

Reklama
Historie

Párek supermasivních černých děr před srážkou

Vesmír

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907