Nad šálkem horkého čaje: Evropská cesta oblíbené pochutiny

První zmínka o čaji se v Evropě objevila na sklonku padesátých let 16. století
Tehdy se o něm ve svém spise Delle Navigatione et Viaggi zmínil autor cestopisů Giovanni Battista Ramusio. Přestože známý Benátčan za svůj život nepodnikl takřka žádné dálkové cesty, vyzpovídal tehdejší cestovatele a získané informace poskládal do své knihy.

Horké zboží

Je však možné, že Evropané se poprvé dostali do kontaktu s drahocennou čínskou komoditou již o několik století dříve prostřednictvím Arabů, kteří jako čilí obchodní kupci starý kontinent po celý středověk seznamovali a posléze zásobovali dosud neznámými surovinami. O těchto transakcích nám však nezůstaly žádné doklady.

Sporná je otázka národnosti námořníků, kteří k evropským břehům dovezli na počátku 17. století první náklad čaje. Primát je všeobecně přisuzován Holanďanům, v téže době však oceány křižovaly rovněž portugalské obchodní lodě směřující za cenným nákladem daleko na východ. Pozdější čajová velmoc Británie byla za evropským trendem nápadně pozadu a svůj trh si začala budovat teprve o několik desetiletí později. 

Čaj o páté

Čaj se brzy stal takřka zlatonosným obchodním artiklem. Britská společnost pořádala čajové dýchánky a šálek s čajem a mlékem se stal bezmála národním symbolem. Od počátku 18. století vznikaly četné obchody a malé firmy specializující se výhradně na různé druhy čajů. Patrně nejznámější značkou byl Twinings založený v roce 1706. Podnik rozšířil Thomas Twining, který se soustředil zejména na úzkou, ale majetnou vrstvu aristokratů, pro niž se pití čaje záhy stalo módou. Jeho syn rozšířil okruh kupujících až za Atlantský oceán do britských kolonií a firma utěšeně vzrůstala.

Obchodování s čajem, který si brzy získal větší oblibu než káva nebo pivo, navíc výrazně oživovalo místní hospodářství. Monopol na jeho dovoz do Anglie měla Východoindická společnost, avšak v okamžiku, kdy Čína začala ztrácet zájem o vývoz, se museli britští obchodníci přizpůsobit a nabídnout oplátkou za čaj Číňanům něco zcela speciálního. Směnnou komoditou se stalo opium a tyto transakce zemi negativně ovlivnily na další století.

  • Zdroj textu

    Živá historie 6/2010

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie


Další články v sekci