Nejstarší kontinenty v naší galaxii mohly vzniknout o pět miliard let dříve než na Zemi

Nejstarší kontinenty v Mléčné dráze mohou být až o pět miliard let starší než ty pozemské. V naší galaxii tak může být více světů, na kterých existuje ještě vyspělejší život než na naší planetě.

15.11.2023 - Martin ReichmanAstrobiologové se domnívají, že planeta musí splňovat určité předpoklady, aby na ní mohl vzniknout život: měla by mít atmosféru s kyslíkem, kapalnou vodu a měla by disponovat nějakou formou ochrany organismů před nebezpečným kosmickým zářením. Existence velkých kontinentů sice není pro vznik živých organismů nezbytně nutná, historie Země ale ukazuje, že kontinenty jsou důležité pro to, aby život mohl na planetě dlouhodobě prosperovat.

Tento směr úvah vedl Jane Greavesovou, astronomku z britské Cardiffské univerzity, k zodpovězení otázky: Kdy se na planetách v naší galaxii objevily první kontinenty? Ukázalo se, že na nejméně dvou známých exoplanetách mohly vzniknout čtyři až pět miliard let před těmi pozemskými.

Kdy vznikly první exokontinenty?

Kontinenty vznikají v důsledku deskové tektoniky, tedy pohybu desek, které se vznášejí na roztavených útrobách planety. Teplo z jádra planety zabraňuje tomu, aby magma ztuhlo a zastavilo pohyb kontinentů. Toto teplo pochází z radioaktivních prvků jako je uran-238, thorium-232 a draslík-40 v jádře planety, které při svém rozpadu uvolňují energii.

Většina těchto radioaktivních prvků pochází z katastrofických kosmických událostí, jako jsou výbuchy supernov a srážky neutronových hvězd a stopy těchto prvků lze detekovat ve světle, které hvězdy vyzařují.

Ve své nové práci použila Greavesová data o množství uranu-238 a draslíku na blízkých hvězdách a jejich stáří určené družicí Gaia k odhadu, kdy se kamenná planeta kolem těchto hvězd stala dostatečně horkou, aby na ní mohla vzniknout desková tektonika.

Ukázalo se, že první kontinenty mohly v okolí blízkých hvězd podobných Slunci vzniknout až o dvě miliardy let dříve, než se na Zemi vůbec začala desková tektonika projevovat. Na planetách u hvězd o něco menších než naše Slunce, mohly kontinenty vzniknout dokonce až o celých pět miliard let dříve než na Zemi.

„Pokud by na nějaké exoplanetě vznikly kontinenty dříve než na Zemi, mohl by na ní teoreticky existovat i starší a vyspělejší život, než je ten náš,“ píše Greavesová ve studii zveřejněné v zářijovém čísle časopisu .


Další články v sekci