Největší záhady vesmíru: Jak se zformovala struktura kosmu? (2)

Určité struktury vesmíru si všimly už staré národy a pojmenovaly skupiny souvisejících hvězd jako souhvězdí. Čas ovšem ukázal, že souhvězdí nemají se skutečnou strukturou vesmíru nic společného. Jaká tedy je?

06.05.2016 - Josef MyslínVíme, že se hvězdy a hvězdné systémy spojují do obrovských skupin zvaných galaxie. Dlouho si lidé mysleli, že naše vlastní Galaxie představuje celý vesmír. Dnes víme, že ve viditelném vesmíru existují stovky miliard galaxií více či méně podobných té naší, které se dále shlukují do kup a ty vytvářejí ještě nadkupy. V posledních letech pak věda a technika pokročily natolik, že dokážeme odhalit celkovou strukturu vesmíru a rozložení viditelné hmoty v něm. Toto rozložení pak připomíná gigantickou houbu: existují místa s velmi výrazným nakupením hmoty, ale také oblasti, které jsou téměř prázdné.

Nepřehlédněte: Co bylo před Velkým třeskem?

Co je příčinou? Ukazuje se, že kromě běžné, viditelné hmoty existuje také hmota temná. Ve skutečnosti je jí mnohokrát více než hmoty svítivé (baryonické). A právě houbovité rozložení temné hmoty a její gravitační působení mají vliv na to, že se viditelná hmota koncentruje v místech, kde se vyskytuje největší množství (a tedy nejsilnější gravitační působení) hmoty temné. Proč je však temná hmota rozložena právě takto, to nevíme. Ve skutečnosti neznáme ani její povahu. Nejlepší dnešní vysvětlení říkají, že předpokládáme drobné odchylky od symetrie při Velkém třesku a následně dokážeme modelovat vývoj rozložení hmoty ve vesmíru s rozumnou přesností.

Kdy najdeme řešení?

Vše závisí na odhalení struktury temné hmoty a na dalších výzkumech v oblasti gravitace. Pochopení gravitace a podmínek, které panovaly na samotném počátku vesmíru, nám umožní porozumět také tomu, proč se hmota chovala tak, jak se chovala. Vědci navrhli na nejmodernějších současných urychlovačích různé experimenty, jež by měly potvrdit či vyvrátit naše domněnky o složení temné hmoty: měly by se přitom uskutečnit v blízké budoucnosti, ovšem jejich zpracování bude trvat mnoho dalších let.

  • Zdroj textu

    Tajemství vesmíru 1/2014

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie


Další články v sekci