Nekonečně dlouhé opevnění: Co podnítilo stavbu Velké čínské zdi?

27.02.2019 - Vendula Borůvková

Velká čínská zeď dnes s odbočkami měří téměř devět tisíc kilometrů. Jak dlouho vznikala a jaká byla její původní funkce?

<p>Ve strážních věžích na vrcholcích hor sídlily dobře vyzbrojené posádky, které chránily horské průsmyky před nomádskými agresory.</p>

Ve strážních věžích na vrcholcích hor sídlily dobře vyzbrojené posádky, které chránily horské průsmyky před nomádskými agresory.


Reklama

Velká čínská zeď nikdy nebyla zcela jednolitá. Za vlády Prvního císaře z dynastie Čchin, který dal kolem roku 210 př. n. l. pokyn k její stavbě, šlo hlavně o to propojit už existující opevněné úseky z časů velkých válek v 5. až 3. století př. n. l. Tyto valy se navíc táhly mnohem severněji a dnes z nich mnoho nezbylo. V budování probíhalo i v dynastii Chan v 1. století př. n. a poté až za říše Ťin ve 12. století. Ani tato novější linie nekopíruje dnešní umístění hradeb. Komplex, jak jej známe, vytvořili až vládcové dynastie Ming mezi roky 1473 až 1620. Dohromady však šlo až o 16 různých linií a celý systém měl na délku 21 tisíc kilometrů - kdybyste jej vyrovnali a postavili po celé délce rovníku, obepnul by celou planetu a ještě by kus zbylo.

Kameny, hlína i vařená rýže

Jak zeď vznikala? V jejích počátcích se vytvořilo pevné jádro – hlína se po tenkých vrstvách udusávala do připraveného bednění. Výsledek se poté obezdil kamennými kvádry z vápence či žuly. Později se začalo pracovat s pálenými cihlami. Legendy tvrdí, že do malty se přidávaly rozemleté lidské kosti a proto je tak pevná. Reálnější je, že se pro zpevnění malty užívala vařená rýže – ideálně prý měla tvořit 3 % hmoty

Uvnitř valů se nacházely i spojovací chodby a skrytá skladiště. U paty mívají hradby kolem sedmi až osmi metrů, na hřebeni ve výšce šesti až deseti metrů je rozpětí zhruba pěti metrů - vedle sebe tak mohlo pochodovat až šest mužů. Pozorovací a signální věže jsou zbudovány vždy po několika stovkách metrů – na dostřel dvou šípů – a po celé rozloze je jich kolem dvaceti pěti tisíc. A samozřejmě - jako všude existují i výjimky a v hůře dostupných oblastech mohly být věže od sebe položeny i několik kilometrů daleko. O něco větší vzdálenosti jsou i mezi pevnostmi s kasárnami pro vojáky a skladišti zbraní a munice.

Promyšlená obrana

Impulsem k opevňování země a stavbě pevností byly nájezdy kočovných kmenů Siungnuů. Tehdy šlo jen o šestimetrové valy z udusané hlíny prokládané rákosem a zaštítěné zábranami z naostřených dřevěných kůlů.

TIP: Od Číny po východ Evropy: Proč zanikla mocná Mongolská říše

Dva tisíce let staré záznamy uvádějí, že v případě, když obránci zdi spatřili skupinu nájezdníků, měli praporky či kouřovými znameními signalizovat jejich množství. Například tři praporky znamenaly dvě stovky jezdců, zapálená hranice dvě tisícovky. Na zdi mělo sloužit na 750 tisíc vojáků - tedy zhruba 101 mužů na jeden kilometr. Za dynastie Ming bojovali hlavně s Mongoly a válečníky z Mandžuska. 

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Zajímavosti

Krásná císařovna Barbora

Historie

Saturn a jeho polární záře

Tři fotografie Saturnu pořízené pomocí spektrografu STIS na palubě Hubbleova teleskopu odhalují dynamickou povahu polárních září na planetě. Série představuje pohled na jižní polokouli tělesa v rozpětí pěti dnů. Polární záře na Saturnu mají podobu prstence zářících plynů v okolí pólů a vznikají při kolizi nabitých částic s magnetickým polem planety. Částice jsou urychlovány na vysoké energie a vnikají do horních vrstev atmosféry. Srážky s přítomnými plyny pak vedou k vyzáření energie ve viditelné části spektra a také v ultrafialovém a infračerveném oboru.

Vesmír

Kdysi aktivní vulkány se dnes mohou skrývat pod zemí

Věda

Ani náročný výšlap vám nezaručí, že si koncert vychutnáte – počasí se totiž může kdykoliv změnit.

Zajímavosti

Frostovi muži ukazují svoji kořist – německou přilbu – jednomu z pilotů whitleyů, který je přišel přivítat do přístavu.

 

Válka

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907