(Ne)slavní Habsburkové: Kdo patřil v 19. století k císařské domácnosti?

01.03.2019 - Redakce Kauzy (extra Historie)

Nejen František Josef I., ale i další jeho příbuzní sehráli důležitou roli ve veřejném životě, politice, vojenství anebo se jen neblaze proslavili řadou skandálů, které jsou s jejich jménem spojeny

<p>Císařská rodina. Karel Ludvík stojí vpravo</p>

Císařská rodina. Karel Ludvík stojí vpravo


Reklama

Osudy císařových příbuzných z rozvětvené habsbursko-lotrinské dynastie byly velmi pestré a na všechny se zde nedostane. Na úvod tedy alespoň zmiňme, že nejmladší a nejméně vlivný ze tří mocnářových bratrů Ludvík Viktor (1842–1919) proslul jako mecenáš umění a homosexuál, který odmítal plány dosadit ho na trůn v Brazílii. 

Císařův bratr 

Vedle svých starších bratrů Františka Josefa a Ferdinanda Maxmiliána zaujímal Karel Ludvík (1833–1896) spíše podřízené postavení a projevoval se jako méně inteligentní a méně organizačně schopný, na rozdíl od jiných arcivévodů jej ani nezajímala vojenská služba. Vystupoval spíše jako reprezentant Arcidomu císařského při různých oficiálních příležitostech; například při vídeňské světové výstavě v roce 1873, při zahájení Zemské jubilejní výstavy v Praze roku 1891, jako protektor vídeňského Domu umělců (Künstlerhaus), což mu vyneslo přezdívku „výstavní arcivévoda“.

Po smrti bratra Maxmiliána i korunního prince Rudolfa se stal následníkem trůnu a v této pozici byl až do své smrti 19. května 1896. Jako hluboce věřící katolík podnikl pouť do Svaté země, kde se napil vody z řeky Jordánu, nakazil se tyfem a zemřel. Jeho význam tkví v tom, že jako jediný ze čtyř bratrů se stal pokračovatelem hlavní větve habsbursko-lotrinského rodu.

Krasavec Otto

Otto František Josef (1865–1906) - mladší bratr arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, se zapsal do rakouských dějin dvojím způsobem. Jednak jako otec posledního rakouského císaře a uherského krále Karla I., jednak jako nemrava a zvrhlík, který proslul četnými skandály.

Narodil se ve Štýrském Hradci a absolvoval běžnou vojenskou kariéru rakouských arcivévodů: roku 1899 byl povýšen do hodnosti polního podmaršálka. Ve své době byl považován za mimořádně pohledného muže, získal přezdívku „der schöne Otto“ a těšil se pověsti neodolatelného svůdce a lamače ženských srdcí. Neblaze jej proslavil skandál, kdy zcela nahý (ozdoben pouze řádem Zlatého rouna a opaskem se šavlí) sestoupil z pokoje hotelu Sacher do hotelové jídelny a zcela opilý se zhroutil k nohám zde přítomné manželky britského konzula

V roce 1886 se v Drážďanech oženil s mimořádně zbožnou saskou princeznou Marií Josefou, s níž měl dva syny – zmiňovaného Karla a Maxmiliána. Své manželce však věrný nebyl, proslul četnými milostnými dobrodružstvími a aférami. Není se co divit, že zhruba v roce 1900 onemocněl. Oficiálně trpěl zánětem hrtanu, ve Vídni se však otevřeně mluvilo o tom, že jde o těžkou syfilis. V roce 1906 byl zproštěn služby v armádě a 1. listopadu téhož roku za mimořádně bolestivých okolností zemřel.

Hokynář Leopold 

Nejstarší syn arcivévody Ferdinanda IV. Toskánského - Leopold Ferdinand Salvátor (1868–1935), se narodil v Salcburku, ale jeho osudy byly do značné míry spojeny s českými zeměmi, protože rodina vlastnila zámek a panství Ostrov v Čechách, v roce 1894 byl jako důstojník přeložen do Brna, kde se neblaze proslavil nevázaným způsobem života, následně sloužil také v Jihlavě. Arcivévoda Leopold trpěl slabostí pro prostitutky a s jednou z nich se dokonce oženil. Za to jej císař František Josef I. vyloučil z řad členů Arcidomu habsburského a zastavil mu vyplácení apanáže.

TIP: Byl tatíček Masaryk synem kočího, nebo potomkem císaře?

Leopold, který pak vystupoval pod občanským jménem Wölfling, se živil různými pomocnými pracemi, otevřel si dokonce malý obchod s potravinami, ale zkrachoval. Zemřel ve velké bídě 4. července 1935 v Berlíně. Své životní osudy zachytil v pamětech Z arcivévody hokynářem, které vyšly také v češtině. 

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

V roce 2019 využilo průplav přes pět tisíc tankerů a podobný počet dalších nákladních lodí.

Cestování
Revue

Jupiterův měsíc Ganymed. Podle vědců se na jeho povrchu nachází největší známý impaktní kráter ve Sluneční soustavě.

Vesmír

Tasmánský čert, ďábel medvědovitý

Věda

Duby patří k dlouhověkým stromům, které od nepaměti podněcovaly lidskou fantazii. Při jejich košaté mohutnosti se není čemu divit (Foto: Shutterstock)

Příroda

Karel IV. se synem Václavem a synovcem Joštem

Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907