Obři, o nichž pořád moc nevíme: Žirafy neberou na predátory vůbec žádný ohled

Obecně přijímaný model chování zvířat žijících ve větších skupinách předpokládá, že pokud hrozí větší riziko napadení predátory, zvětšují se i společně žijící skupiny jejich potenciálních obětí. Život ve větší skupině totiž snižuje riziko napadení jedince a navíc je ve hře větší počet hlídačů, kteří mohou predátory rychleji odhalit. Výzkum Zoe Mullerové z univerzity v Bristolu ukázal, že u žiraf je tomu přesně naopak.

24.08.2020 - Zuzana TeličkováStudie Zoe Mullerové se zaměřila na shlukování žiraf do větších stád na základě vlastností prostředí, různých individuálních charakteristik a množství predátorů v oblasti. Ukázalo se, že velikost stáda mírně ovlivňuje prostředí, ale největší vliv má chování dospělých samic, které v období, kdy mají mláďata, vytvářejí menší skupiny. Přítomnost nebo naopak absence predátorů v oblasti početnost stáda nijak neovlivňuje. To zcela odporuje dřívějšímu předpokladu, že žirafy s mláďaty se sdružují do větších stád, aby své potomky chránily!

TIP: Královny africké savany: Žirafí bojovníci s něžným pohledem

Pro ověření výsledků ještě bude potřeba zopakovat studii v jiných částech Afriky, ale Zoe Mullerová výsledky výzkumu nepodceňuje: „Ukázalo se, jak moc jsou žirafy nepochopené. Pokud těmto ohroženým tvorům lépe porozumíme, bude pro nás mnohem snazší zastavit pokles jejich populace.“

Žirafy z africké přírody za posledních 30 let překotně mizí a v důsledku tohoto vývoje byly před pár lety na seznamu ohrožených druhů IUCN zařazeny do kategorie Ohrožené (Vulnerable).


Další články v sekci