Ostrovní přešlapování: Vstup Velké Británie do první světové války (2)

Přestože Velká Británie patřila ke členům Trojdohody, se vstupem do války dlouho váhala. Vláda Jeho Veličenstva vyhlásila nepřátelství Německu teprve po ohrožení vlastních pozic

10.02.2023 - Miloš PacekAkademici z Cambridge předali v předvečer první světové války do deníku The Times následující prohlášení: „Pokládáme Německo za zemi, která hraje prim na poli umění i vědy. Vše, co známe, odráží díla a objevy německých učenců. Válka vedená proti Německu v zájmu Srbska a Ruska by byla hříchem proti lidské civilizaci. Pokud dopustíme, aby nás čest a úcta k dodržení závazků nešťastně zavlekly do takové války, pak sice můžeme mít plná ústa vlasteneckých frází, avšak na této křižovatce považujeme za spravedlivé protestovat proti boji s národem, jenž se nám tolik podobá.“

Předchozí část: Ostrovní přešlapování: Vstup Velké Británie do první světové války (1)

Značná část Britů nadcházející konflikt nepovažovala za vlastní a odmítala bojovat po boku Ruska, se kterým navíc ostrovní velmoc soupeřila v oblasti černomořských úžin a ve Střední Asii. Z rozpoutání agrese pak na ostrovech vinili především Srbsko a právě carské Rusko.

Hlasy pro

Na druhou stranu i v Británii – především mezi konzervativci – zaznívaly hlasy hovořící o nutnosti zapojit království do nového konfliktu. Argumentovaly tím, že ostrované nemohou nechat Německo zvítězit a ovládnout tak kontinent. Vlivný diplomat Eyre Crowe z ministerstva zahraničí uváděl, že Velká Británie nesmí stát stranou, neboť by se tak připravila o prestiž a velmocenské postavení. O nutnosti bojovat neochvějně po boku aliančních partnerů hovořili i čelní vládní představitelé Edward Grey, první lord admirality Winston Churchill a nakonec také dlouho váhající premiér Herbert Henry Asquith.

Mezi zastánci boje převládal názor, že jde o válku nezbytnou a oprávněnou, zvlášť pokud by německý postup na západě ohrozil velmocenské postavení Francie a existenci Belgie. Mnozí naivně věřili, že Británie jako námořní velmoc nebude během válčení na kontinentě trpět tolik, jako kdyby zůstala neutrální. Toto stanovisko vyjádřil před poslanci v Dolní komoře i samotný Grey: „Jestliže vstoupíme do války, budeme trpět. Budeme však trpět o málo více, než kdybychom zůstali stranou.“

Konflikt v Evropě mezitím dál eskaloval, když Německo 1. srpna vyhlásilo válku Rusku. Na základě této zprávy Churchill přesvědčil během nočního jednání premiéra o nutnosti mobilizovat námořnictvo.

Krok do války

Británie se bezprostředně přiblížila účasti v konfliktu počátkem srpna, kdy na ostrovy dorazily zprávy o přesunech početných německých sil k francouzským a belgickým hranicím. Premiér Asquith varoval 2. srpna u společné snídaně německého vyslance Karla Maxe Lichnovského, že porušení belgické neutrality garantované londýnskou smlouvou z roku 1839 by nutně znamenalo britské nepřátelství. V rámci preventivních opatření došlo k mobilizaci Royal Navy a ještě téhož dne Londýn ujistil francouzské spojence, že Británie zajistí v případě německé agrese kontrolu Lamanšského průlivu a Severního moře.

V Berlíně ale již rozhodnutí padlo. Císařství zaslalo ještě téhož dne v 19 hodin bruselské vládě ultimátum požadující souhlas s volným průchodem svých jednotek přes belgické území a Vilémovi vojáci zároveň napochodovali do neutrálního Lucemburska. Belgický král Albert nátlaku mocného souseda neustoupil a požadavek odmítl.

Londýnská vláda ovšem o postoji své země stále nerozhodla, a tak se Británie stala jedinou evropskou mocností, kde se o vstupu do války debatovalo v parlamentu. Legendárním se stal projev ministra zahraničí Edwarda Greye ze 3. srpna, v němž komentoval narušení belgické neutrality a ohrožení rovnováhy sil v Evropě: „Může tato země (Velká Británie – pozn. red.) jen stát a přihlížet, dochází-li k největšímu zločinu, který kdy poskvrnil tvář dějin?“ Dolní sněmovna ocenila Greyův nezvykle vášnivý projev bouřlivým potleskem a pro boj se tehdy konečně vyslovil i do té doby váhající ministr financí David Lloyd George.

Kostky jsou vrženy

První německé jednotky postoupily na belgické území 4. srpna v 8 hodin ráno v blízkosti Cách. Když se o invazi dozvěděl Edward Grey, instruoval ve 2 odpoledne telegramem berlínského vyslance Edwarda Goschena, aby předal německé straně ultimátum. Britové v něm požadovali, aby se císařství do půlnoci (23 hodin londýnského času) zavázalo respektovat belgickou neutralitu a vyklidilo území svého napadeného souseda. Goschena ale v Berlíně vyrozuměli, že Německo se již rozhodlo.

TIP: Střet mocností: Válka, která zničila podunajskou monarchii

Během emotivního rozloučení s kancléřem mu Bethmann-Hollweg řekl, že Británie učinila hrozné rozhodnutí jen kvůli cáru papíru a slovu „neutralita“. Goschen se údajně při obhajobě britského stanoviska psychicky zhroutil a rozplakal. Kancléře pak měl požádat, aby se směl v předpokoji jeho kanceláře uklidnit, aby jej tak rozrušeného nikdo nespatřil. Ještě odpoledne ostrovní království mobilizovalo a po vypršení ultimáta země oficiálně vstoupila do války s Německem. 


Další články v sekci