Planeta Země se ve srážce, během níž vznikl Měsíc, téměř vypařila

Analýzy izotopů draslíku v pozemských a měsíčních horninách svědčí o dramatickém vzniku Měsíce v děsivé srážce o velké energii

15.09.2016 - Stanislav MihulkaKdyž posádky misí programu Apollo dopravily na Zemi vzorky z povrchu Měsíce, tak vědci překvapeně zjistili, že se Země a Měsíc skládají ze stejného materiálu.

Vysvětlení nabízí takzvaná Hypotéza Velkého impaktu, podle které se před 4,5 miliardami lety, tedy záhy po samotném vzniku Sluneční soustavy, srazila protoZemě s protoplanetou velikosti Marsu, kterou nazýváme Theia. Z materiálu vyvrženého extrémní srážkou do vesmíru pak vznikl Měsíc. Jak ale něco takového mohlo proběhnout?

Dnes existuje celá řada modelů vzniku Měsíce ve srážce protoplanet, přičemž největší váhu mají dva z nich. Podle jednoho modelu došlo ke srážce s relativně malou energií, po níž se kolem Země vytvořil disk trosek, obklopený řídkou atmosférou ze silikátu. Druhý model počítá se srážkou o vysoké energii, při níž se Země prakticky vypařila, a vznikl obrovský hustý oblak roztavené horniny.

TIP: Nový pohled na zrod Měsíce: V jeho DNA je zastoupena Země a dávná Theia

Kun Wang a Stein Jacobsen z Harvardu analyzovali výskyt izotopů draslíku v horninách ze Země a Měsíce. Zjistili, že horniny z Měsíce mají větší množství těžkých izotopů draslíku. To podle vědců svědčí o tom, že vznik měsíčních hornin probíhal rychle a za ohromného tlaku srážky protoplanet o velké energii.

 

  • Zdroj textu

    IFL Science, Nature

  • Zdroj fotografií

    NASA / JPL-Caltech


Další články v sekci