Pod dohledem církve: Chování českých kněží papežské vyslance šokovalo

14.01.2022 - Tomáš Konečný

Dohlížet na správný výklad církevního práva i fungování kapitul měli pověření auditoři. Vybaveni papežskou autoritou cestovali po Evropě a napravovali chybná, či přímo heretická rozhodnutí místních úřadů. Obzvlášť těžká práce je pak čekala v čerstvě pokřtěných českých zemích

<p>Příjezd legáta měl stejnou autoritu jako příjezd samotného papeže. Na dřevorytu líbá legátovi koleno anglický král Jiří II.</p>

Příjezd legáta měl stejnou autoritu jako příjezd samotného papeže. Na dřevorytu líbá legátovi koleno anglický král Jiří II.


Reklama

Církevní reforma z konce 11. století zavedla mnoho pravidel, která Čechy dřív neznaly, či je přímo ignorovaly. Četné výstřelky, jež se v západní Evropě snažila církev mezi klérem vymýtit a trestat, u nás představovaly častý jev – jak dokládají zprávy papežských vyšetřovatelů.

První inspekce kardinála Guida v roce 1143 přinesla skandální odhalení, po němž byli sesazeni pražský probošt, děkan i jiní hodnostáři a došlo k rozpuštění Vyšehradské kapituly. Příčina tkvěla v nijak neskrývaném obcování kanovníků se ženami, když si bez uzardění pořizovali manželky. A co papežského legáta pobouřilo nejsilněji – někteří si jich neváhali pořídit i více. Do Říma pak Guido psal, že většinu kapitul tvoří příbuzensky a manželsky provázaná skupina kněží, kteří neznají správnou liturgii a neumějí číst. 

Olomoucký biskup Zdík musel na legátovo doporučení vyhnat z kláštera v Hradisku benediktiny pro blíže neurčený „hříšný život“ a na jejich místo povolat reformovaný řád premonstrátů. Popsaný kolotoč se pak v českých zemích opakoval pravidelně i v jiných klášterech. 

Na legáta pěstmi

Ještě o půl století později musela římská kurie řešit nečekané problémy: Co si například počít s kněžími, které pražský biskup vysvětil zcela nedůstojně na dvoře a z koňského sedla, místo aby zvolil slavnostní liturgii v kostele? A jak naložit s olomouckým biskupem Kaimem, jenž při mši opakovaně zapomínal na nejdůležitější část, tedy svaté přijímání? 

TIP: Mise k českým neznabohům: Jak se ve středověku prosazoval kněžský celibát?

Nejožehavější však zůstávala otázka kněžské čistoty, tedy především té tělesné. Když během další vizity na Vyšehradě roku 1197 žádal papežský legát Petr, aby se vysvěcení kněží skutečně podřídili slibu celibátu, místní kanovníci se do něj místo disputací pustili pěstmi a on musel utéct do bezpečí. 

Prodloužená ruka papeže

Návštěvy papežských legátů, kteří měli moc odvolávat biskupy, a v krajním případě provinilce dokonce exkomunikovat, obvykle vyvolávaly ohromný rozruch. Jejich posláním bylo utužovat vztahy mezi národními církvemi a papežským stolcem, jenž se často zdál příliš vzdálený, než aby vládl skutečnou politickou mocí. Funkce legátů se dochovala dodnes v osobách tzv. apoštolských nunciů, kteří plní diplomatickou roli.

Reklama
Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Množství masivních staveb včetně teras, věží opevnění, suchých příkopů a jiných obranných struktur vedlo vědce k přesvědčení, že šlo především o pevnost. (foto: iStock)

Historie

Szent István krátce předtím, než klesl ke dnu. V pozadí sesterský Tegetthoff. (foto: Wikimedia Commons, NHHCCC0)

Válka

Davidova socha Michelangela Buonarrotiho z let 1501–1504 je v současné době považována za jedno z nejlepších sochařských vyobrazení mužského těla v renesančním stylu. (foto: Wikimedia Commons, Benjamín Núñez GonzálezCC BY-SA 4.0)

Zajímavosti

Luňák červený (Milvus milvus) je nápadný svým hluboce vykrojeným ocasem. Většina těla je zbarvena rezavě hnědě, místy s nádechem do červena. Oči dospělých ptáků mají světlou, téměř bílou barvu. (foto: Shutterstock)

Příroda

Ludwig Van Beethoven na obraze Josepha Karla Stielera z roku 1820. (foto: Wikimedia Commons, JK StielerCC0)

Věda

Ilustrace zachycuje výron oblaku trosek po impaktu sondy DART (NASA) na povrch planetky Dimorphos. Obrázek vznikl s pomocí detailních snímků planetky, které pořídila kamera DRACO na palubě sondy DART těsně před impaktem. (zdroj: ESO, M. KornmesserCC BY-SA 4.0)

Vesmír

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907