Pod dohledem církve: Chování českých kněží papežské vyslance šokovalo

14.01.2022 - Tomáš Konečný

Dohlížet na správný výklad církevního práva i fungování kapitul měli pověření auditoři. Vybaveni papežskou autoritou cestovali po Evropě a napravovali chybná, či přímo heretická rozhodnutí místních úřadů. Obzvlášť těžká práce je pak čekala v čerstvě pokřtěných českých zemích

<p>Příjezd legáta měl stejnou autoritu jako příjezd samotného papeže. Na dřevorytu líbá legátovi koleno anglický král Jiří II.</p>

Příjezd legáta měl stejnou autoritu jako příjezd samotného papeže. Na dřevorytu líbá legátovi koleno anglický král Jiří II.


Reklama

Církevní reforma z konce 11. století zavedla mnoho pravidel, která Čechy dřív neznaly, či je přímo ignorovaly. Četné výstřelky, jež se v západní Evropě snažila církev mezi klérem vymýtit a trestat, u nás představovaly častý jev – jak dokládají zprávy papežských vyšetřovatelů.

První inspekce kardinála Guida v roce 1143 přinesla skandální odhalení, po němž byli sesazeni pražský probošt, děkan i jiní hodnostáři a došlo k rozpuštění Vyšehradské kapituly. Příčina tkvěla v nijak neskrývaném obcování kanovníků se ženami, když si bez uzardění pořizovali manželky. A co papežského legáta pobouřilo nejsilněji – někteří si jich neváhali pořídit i více. Do Říma pak Guido psal, že většinu kapitul tvoří příbuzensky a manželsky provázaná skupina kněží, kteří neznají správnou liturgii a neumějí číst. 

Olomoucký biskup Zdík musel na legátovo doporučení vyhnat z kláštera v Hradisku benediktiny pro blíže neurčený „hříšný život“ a na jejich místo povolat reformovaný řád premonstrátů. Popsaný kolotoč se pak v českých zemích opakoval pravidelně i v jiných klášterech. 

Na legáta pěstmi

Ještě o půl století později musela římská kurie řešit nečekané problémy: Co si například počít s kněžími, které pražský biskup vysvětil zcela nedůstojně na dvoře a z koňského sedla, místo aby zvolil slavnostní liturgii v kostele? A jak naložit s olomouckým biskupem Kaimem, jenž při mši opakovaně zapomínal na nejdůležitější část, tedy svaté přijímání? 

TIP: Mise k českým neznabohům: Jak se ve středověku prosazoval kněžský celibát?

Nejožehavější však zůstávala otázka kněžské čistoty, tedy především té tělesné. Když během další vizity na Vyšehradě roku 1197 žádal papežský legát Petr, aby se vysvěcení kněží skutečně podřídili slibu celibátu, místní kanovníci se do něj místo disputací pustili pěstmi a on musel utéct do bezpečí. 

Prodloužená ruka papeže

Návštěvy papežských legátů, kteří měli moc odvolávat biskupy, a v krajním případě provinilce dokonce exkomunikovat, obvykle vyvolávaly ohromný rozruch. Jejich posláním bylo utužovat vztahy mezi národními církvemi a papežským stolcem, jenž se často zdál příliš vzdálený, než aby vládl skutečnou politickou mocí. Funkce legátů se dochovala dodnes v osobách tzv. apoštolských nunciů, kteří plní diplomatickou roli.

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Analýza DNA téměř 800 pravěkých lidí ukázala, že příchozí na jih Británie mezi lety 1300 až 800 před naším letopočtem tvořili zhruba polovinu genetického původu pozdějších populací.

Zajímavosti

Mimas, nejmenší a nejvnitřnější z osmi hlavních měsíců Saturnu, může být dostatečně teplý, aby ukrýval globální vodní oceán.

Vesmír

Vlevo hlava jedné ze sfing Amenhotepa III., vpravo jedna z objevených soch bohyně války Sachmet.

Věda

Masaryk v Karlových Varech v roce 1931, jízda na koni patřila k jeho zálibám. Na prezidenta si stěžoval policejní ředitel Šlechta, že kluše při jízdě na koni přes koleje.

Historie

Stíhací letouny Sopwithy Camel připravené odstartovat k náletu na Tondern.

Válka

Motýl Greta oto žije ve Střední a Jižní Americe až po jižní oblasti Chile. Migruje však na velké vzdálenosti a byl pozorován až v Mexiku a Texasu.

Příroda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907