Podle forenzních botaniků nám při hledání mrtvých těl mohou pomoci rostliny

09.09.2020 - Stanislav MihulkaPro pátrací a záchranářské týmy není hledání lidských ostatků rozhodně jednoduchou prací. Často se musí potýkat s nepřístupným a zhusta vegetací zarostlým terénem a jde o velmi namáhavou a zdlouhavou práci. Neal Stewart Jr. z americké University of Tennessee se svými kolegy nedávno přišel s tím, že by mrtvá těla bylo možné hledat pomocí důkladné analýzy vegetace na snímcích dronů.

K tomuto závěru vědci dospěli pomocí pozoruhodných experimentů, při nichž sledovali, jak rozkládající se mrtvola ovlivňuje své bezprostřední okolí v krajině. Vědci tomu říkají „ostrov rozkladu mrtvoly“ (anglicky „cadaver decomposition island“), z něhož vytékají do okolí živiny a další látky. 

TIP: Ztracené výletníky budou stopovat a zachraňovat šikovné drony

Experimenty ukázaly, že tyto „ostrovy“ s mrtvolou vylučují okolní půdy řadu látek, především velké množství dusíku. Obzvláště se to týká léta, kdy se během krátkého času uvolní z mrtvoly do půdy velké množství živin. Za příznivých okolností může přítomnost mrtvoly záhy přivodit změnu zbarvení a odrazivosti listů vegetace v sousedství mrtvoly. Pak už stačí jen vyslat na průzkum drony a zpracovat snímky, které v terénu pořídí.


Další články v sekci