Pohybuje se zemská osa stále stejnou rychlostí?

Země jako těleso koná mnoho pohybů. Jedním z nich je rotace kolem osy, která způsobuje střídání dne a noci. Pohybuje se ale i sama zemská osa. Jak moc se tento pohyb mění a co jej ovlivňuje?

26.02.2022 - Michal ŠvandaOsa zemského tělesa nesměřuje vůči němu ani vůči vzdálenému referenčnímu systému stále stejně, ale vykonává množství pohybů. Některé jsou perio­dické, jiné nikoliv. Jako „precesně-nutační“ se označují pohyby zemské osy vyvolané gravitačním působením okolních těles. Z podstaty věci lze popsané vlivy velmi dobře předpovědět na dlouhých časových škálách, neboť závisejí pouze na znalosti poloh objektů ve Sluneční soustavě.

TIP: Proč se téměř vše ve vesmíru otáčí kolem své osy?

Další skupiny pohybů zahrnuje tzv. volná nutace jádra, která je důsledkem skutečnosti, že Země nepředstavuje pevné a neměnné těleso. Její jednotlivé vnitřní vrstvy se vůči sobě mohou pohybovat, roli hrají i přesuny hmot ve vodním a vzdušném obalu. Ve všech případech jde o přesuny momentu hybnosti, jež mohou vést ke změně pohybového stavu zemského tělesa nebo jeho částí – a to tak, aby se celkový moment hybnosti zachovával, jak velí fyzikální zákony. 

Navíc má naše planeta ještě magnetické pole, zakořeněné v jejích hlubinách, které reaguje na vnější vlivy, především na působení Slunce. Náhlé proměny intenzity geomagnetického pole, vyvolané například sluneční aktivitou, vedou téměř ke skokové změně pozice zemské osy. Ta se tedy rozhodně nepohybuje stále stejnou rychlostí ani ve stále stejném směru.


Další články v sekci