Polozapomenuté Bílé Karpaty: Místo, kde lidé souznějí s přírodou

27.09.2017 - Jan Miklín

Bílé Karpaty jsou bezesporu jedním z nejmalebnějších koutů naší vlasti. Vděčí za to respektu, který zde po dlouhá staletí lidé k přírodě zachovávají

Nejvyšší vrchol -<p>Nejvyšším vrcholem Bílých Karpat je Velká Javořina, na které stojí vysílač</p>
Nejvyšší vrchol -

Nejvyšším vrcholem Bílých Karpat je Velká Javořina, na které stojí vysílač


Reklama

Bílé Karpaty jsou synonymem spojení „harmonická krajina“. Pravděpodobně nikde jinde v České republice není krajina se svou historií, geografickými podmínkami a působením člověka tak malebná, jako právě v tomto koutu jihovýchodní Moravy. V roce 1980 zde byla na rozloze 747 km² vyhlášena chráněná krajinná oblast, o 16 let později zařazená i do programu Člověk a biosféra pod patronací organizace UNESCO jako biosférická rezervace. Na druhé straně hranice pak leží stejnojmenná slovenská CHKO, Biele Karpaty.

Jílovcové sesuvy a říční pirátství

Osou Bílých Karpat je hraniční hřeben, patřící do Západních Karpat a vzniklý z hornin, usazených na dně druhohorních moří. Velká část je tvořena flyšem, tedy pravidelně se střídajícími vrstvami hornin jemnozrnných (jako jsou jílovce či prachovce) a hrubších, třeba pískovců a slepenců. V třetihorách byly tyto horniny vyvrásněny, pozdější činností vody a větru částečně zarovnány.

TIP: Rezervace Maštale ve Východních Čechách aneb Labyrinty kamenných poutníků

Vrcholové části včetně Velké Javořiny, jež je s 970 metry nad mořem nejvyšším bodem CHKO, jsou tvořeny odolnými pískovci. Široké a ploché hřbety oddělují zařezaná údolí, vyhloubená do měkčích hornin. Právě geologické podloží je příčinou jednoho z častých fenoménů tohoto pohoří – sesuvů. Jílovce jsou totiž pro vodu nepropustné. Kvůli tomu na nich vznikají smykové plochy, po kterých ujíždí těžší bloky hornin.

Celé pohoří patří do úmoří Černého moře – zatímco říčky Olšava, Velička nebo Radějovka tečou do Moravy, část vody odtéká do Váhu skrz Vláru. Právě řeka Vlára je známá jako ukázkový příklad tzv. říčního pirátství. Co si pod tímto zajímavým názvem představit? Vlivem zpětné říční eroze se pramen řeky postupně posunuje nazpátek, blíže k hřebeni. Pokud má řeka větší erozní sílu než ta na druhé straně hřebene, prořízne časem horský masiv a „načepuje“ část povodí, ze kterého voda původně odtékala opačným směrem.

Stopy valašské kolonizace

Zdejší příroda je neobyčejně bohatá na druhy, za což vděčí své poloze na západním okraji Karpatské biogeografické podprovincie, při hranicích s podprovinciemi Hercynskou a Severopanonskou. Karpaty jsou obecně pestřejší, zde se přidávají ještě živočichové a rostliny ze sousedních oblastí. Nejtypičtějšími rostlinami pro Bílé Karpaty jsou bezpochyby ty z čeledi vstavačovitých (orchideje), kterých zde roste zhruba čtyřicítka druhů, od běžných, jako je vstavač vojenský, po ty nejvzácnější – tořič čmelákovitý Holubyho či prstnatec karpatský.

Právě orchideje najdete na loukách, které jsou další dominantou zdejší krajiny. Jejich původ spadá do období 15. až 18. století, kdy proběhla tzv. valašské kolonizace. Do té doby souvislé lesní pozemky byly rozparcelovány, vyklučeny a přeměněny na chudá políčka s bramborami, žitem či ovsem, nedostupnější a vyšší polohy pak sloužily jako louky a pastviny zejména pro ovce. Především v jihovýchodní části CHKO jsou hojné solitérní stromy, zejména duby, které působí jako věže uprostřed horských luk.

Bohatství chráněných území

Ani karpatským lesům se nevyhnulo převedení listnatých a smíšených lesů na smrkové monokultury, které však tvoří „jen“ asi polovinu lesních porostů – tedy méně než v jiných hraničních pohořích. Přirozenými druhy zde jsou dub letní, habr obecný, lípa malolistá, výše buk lesní, na nestabilním podloží suťových lesů pak javor klen a jasan ztepilý.

V lesích žijí i zástupci našich největších šelem – rys ostrovid, medvěd hnědý a vlci, kteří se ovšem na českou stranu hraničního hřebene spíše občas zatoulají, než že by zde stále žili. Zajímavá je i menší fauna, například hmyz. Staré stromy hostí vzácné brouky, jako jsou tesaříci obrovský nebo alpský, na lukách poletuje množství druhů motýlů. Těm vyhovuje i další typický ekosystém, pomezí starých ovocných sadů, políček a luk.

Na území CHKO je vyhlášeno 51 maloplošných zvláště chráněných území, z toho šest v nejvyšší, národní kategorii – včetně částečně bezzásahového „pralesa“ v NPR Javořina nebo nejcennějšího komplexu luk, NPR Čertoryje. Zejména louky vyžadují patřičnou péči, aby nezarostly lesem a jejich druhové bohatství bylo zachováno: jednotlivé plochy je nutno často ručně kosit, důležitá je i pastva či vhodné hospodaření na okolních pozemcích.


Respekt k charakteru krajiny

Na dnešní podobě krajiny se rovným dílem podepisují jak příroda, tak člověk a jeho hospodaření. Výsledkem působení všech sil je krajinný ráz, tedy to, co je pro danou krajinu jedinečné a specifické. Poměr rozlohy polí, luk a lesů, jejich charakter, rozmístění drobných staveb v krajině i typická podoba domů a vesnic, vše utváří dojem, jaký v nás krajina zanechá. Schopnost respektovat tato východiska například při navrhování nových staveb a nezanášet do krajiny prvky, které – ať už svými rozměry či tvary – rozbíjí dosavadní řád krajiny, není vždy samozřejmá i přes zákonnou ochranu, kterou – aspoň teoreticky – krajinný ráz v zákoně má. V táhlých vesnicích mezi oblými kopci Bílých Karpat, lemovaných dlouhými políčky, vinohrady a sady, se snadno přesvědčíte, že to jde.


Rady do batohu

Nenechte si ujít

V Bílých Karpatech nelze pominout tamní kulturu. Přestože se kvůli pozdnímu osídlení celé oblasti nezachovalo mnoho historických památek (výjimku tvoří například zříceniny hradů Brumov a Zubačov nebo kostel ve Velké nad Veličkou), zajímavé jsou samotné tzv. kopaničářské a pasekářské obce s rozptýlenou zástavbou, jejichž jednotlivé části nesou malebné názvy po původních hospodářích – příkladem budiž Bartoňové, Žabčíkovci či Gašparíkovci.

Na spoustě kopců stojí rozhledny, díky kterým jsou výhledy do krajiny ještě lepší, než ze samotných travnatých hřebenů. Nedaleko Tvarožné Lhoty, na kopci Travičná (380 m n. m.), stojí od roku 2000 první turistická rozhledna v oblasti. Mimo jiné zde můžete získat propagační letáky o CHKO. Další rozhlednu najdete nedaleko Březové na Velkém Lopeníku (911 m n. m.). Zhruba 20 metrů vysoká dřevěná stavba byla postavena před šesti lety a na její vrchol vede stovka schodů.

Nejdobrodružnější rozhlednou je pak bývalá vojenská věž na Jelenci (925 m n. m.), na hřebeni nedaleko Velké Javořiny. Její cca 30 metrů vysoký vrchol je dostupný jen po žebřících.

Na samém jižním okraji CHKO, nedaleko Strážnice v obci Petrov, najdete jedny z nejstarších vinných sklepů v ČR – Plže. Areál tradičně zdobených sklepů z 15. století, vyhloubených do břehu, získal své jméno podle velkého výskytu hlemýžďů v oblasti.

Vesnicí roku 2011 v České republice byla vyhlášena obec Komňa, ležící nedaleko Bojkovic; je to nejpravděpodobnější rodiště J. A. Komenského, který zde má pomník. Obec byla oceněna zejména pro svůj bohatý společenský život a udržování folklórních tradic. Na své si zde ale přijdou i turisté – ať již v mineralogicky zajímavém kamenolomu Bučník nebo v lokalitě Hrádek s troskami hradu Zuvačov.

Do CHKO patří i největší moravské lázně Luhačovice, kde vyvěrá necelá dvacítka pramenů (užívaných k léčbě nemocí dýchacího ústrojí či trávení) včetně nejznámější Vincentky.

V Šanově se nachází malé muzeum letecké bitvy 29. 8. 1944 nad Bílými Karpaty, které shromažďuje fragmenty trosek letadel, havarovaných právě u okolních obcí.

Ještě než vyrazíte

Na webu www.bilekarpaty.cz si můžete objednat spoustu knih, které se regionu věnují – namátkou reprezentativní monografii Louky Bílých Karpat, atlasy rozšíření rostlin i živočichů, Ovoce Bílých Karpat i knihy o jednotlivých typech vegetace.

Reklama

  • Zdroj textu:

    Příroda

  • Zdroj fotografií: Jan Miklín

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Zajímavosti
Revue

Zhruba polovina psů v experimentech odmítla záměrně špatnou radu cizího člověka. Jsou v tom lepší než lidské děti, makaci nebo šimpanzi.

Věda

Lady Caroline Lambová byla anglická šlechtična a spisovatelka. Byla milenkou George Gordona Byrona. Jejich vztah je námětem řady děl, například filmu Lady Caroline Lamb z roku 1972.

Historie

Přestože je zde jistá podobnost s párem Jupiter-Saturn, je třeba si uvědomit, že disk kolem hvězdy PDS 70c je asi 500krát větší než prstence Saturnu. 

Vesmír

Britské tanky Challenger 2 stále zůstávají také ve hře s tím, že je bude třeba modernizovat.

Válka

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907