Pozorování NASA: Ozonová díra pozemské atmosféry se naštěstí hojí

Zdá se, že katastrofické scénáře o razantním zvětšování ozonové díry se zatím nenaplňují

11.01.2018 - Stanislav MihulkaOzonová vrstva ve výšce 25 až 35 kilometrů chrání Zemi před ultrafialovým slunečním zářením, jehož zvýšená intenzita může poškodit zrak, vyvolat rakovinu kůže a snižovat imunitu. Na výrazném snižování množství ozonu ve stratosféře se podílejí mj. freony dříve hojně používané například v ledničkách a mrazácích.

Od poloviny minulého století ji měří celá síť spektrografů, která zhruba od 70. let odhalila její výrazné ztenčování. Molekuly kyslíku O3 mizely a ozonová díra nad Antarktidou se stále zvětšovala. Největší koncentrace látek poškozujících ozonovou vrstvu rostly do konce 90. let 20. století, svého maxima dosahovaly v letech 2000 a 2001. Nyní se zdá, že se katastrofické scénáře o razantním zvětšování ozonové díry zatím nenaplňují

Pozorování satelitu Aura

Ukazují to závěry odborníků NASA, které vycházejí z dat o množství ozonu v atmosféře. Data shromáždil v letech 2005 až 2016 satelit Aura se svým zařízením Microwave Limb Sounder (MLS).

TIP: Mezinárodní dohoda funguje: Ozonová díra nad Antarktidou se zmenšuje

Výsledky výzkumu potvrdily, že se stav ozonové vrstvy nadále nezhoršuje. V některých oblastech dochází dokonce ke statisticky významnému obnovování ozonové vrstvy. Měření také ukazují, že v atmosféře klesá množství freonů. Jejich používání zásadně omezily zákony v mnoha zemích světa a satelitní data teď naznačují, že toto rozhodnutí mělo smysl.

  • Zdroj textu

    Space.com, Geophysical Research Letters

  • Zdroj fotografií

    NASA


Další články v sekci