Přírodní památka plná barev: Slatinná louka u Velenky je rozkvetlou zahradou

Jen málo míst v Čechách má tak silný genius loci. Louka nedaleko vesnice Hradišťko je totiž posledním zbytkem takzvaných polabských černav, tedy podmáčených slatinných luk

10.05.2023 - Martin KohoutekTahle louka je opravdu zcela mimořádným místem. Jen na dohled odtud jsou Polabské hůry, kousek za rybníčkem chata pana Hrabala a v nedaleké vesničce Hradišťko jeho hrob obložený kočkami. Tady, na okraji lesa plného chat a chatiček, známých z jeho vyprávění, se nachází louka, jakých již v Čechách není moc. 

Jedna nepřehlédnutelná, jedna nenápadná

Bohužel ani tato louka již dnes není vlhkou slatinnou loukou v původním smyslu, ale přesto se zde zachovalo obrovské množství cenných rostlin, nad nimiž snad zaplesá srdce každého přírodovědce. Nejcennějšími druhy zdejší lokality jsou mečík bahenní (Gladiolus palustris) a lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum)

V prvním jmenovaném případě jde o nápadnou rostlinu, jejíž květy jsou velké a červeně nachové. Mečík bahenní v současnosti patří na seznam kriticky ohrožených druhů a zároveň se řadí i k evropsky významným druhům. Na spočítání lokalit v Čechách, kde tento druh roste, by nám stačily prsty jedné ruky. Tahle lokalita má ale i mezi nimi v současnosti jeden primát, hostí totiž nejbohatší populaci mečíku bahenního na našem území.

Druhá rostlina je pravým opakem té první. Je nenápadná, květy má drobné, bílé. I ona patří ke kriticky ohroženým rostlinám a zároveň i k rostlinám evropsky významným. Velice dlouho byla tato lokalita jedinou v Čechách, kde se o tomto druhu vědělo. 

Orchideje a další krásky

Mečík a lněnka však zdaleka nejsou jedinými zajímavými rostlinami této lokality. Z dalších cenných rostlin by vaší pozornosti neměl uniknout kosatec sibiřský (Iris sibirica), jehož květy jsou nápadně modrofialové. Na lokalitě se nachází i několik druhů vstavačovitých rostlin, známějších jako orchideje. Jednou z nejnápadnějších je pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), která zde má početnou populaci. K nepřehlédnutelným druhům patří také hvozdík pyšný (Dianthus superbus) – s růžovými, či bílými květy. 

Další rostliny sice můžete vnímat jako běžné rostliny našich luk, ale rozhodně stojí za povšimnutí. Jedná se například o bukvici lékařskou (Betonia officinalis), oman vrbolistý (Inula salicina) či kokrhel menší (Rhinanthus minor). Na lokalitě roste i zajímavý kamýšek obecný (Scirpoides holoschoenus), jehož stonky nápadně připomínají daleko známější sítiny. Ze zvonků zde najdete nádherně dekorativní zvonek klubkatý (Campanula glomerata). Na louce se skrývají také rostliny velice nenápadné, které i zkušený přírodovědec snadno přehlédne – třeba drobná kapradinka vratička měsíční (Botrychium lunária), která je v současnosti zařazena mezi silně ohrožené rostliny. 

Magnet pro vnímavé

Vzhledem k relativně malé rozloze území jsou zde významně zastoupeni pouze bezobratlí živočichové. Na lokalitě se vyskytují některé zajímavé druhy kobylek a sarančí, například vlhkomilná kobylka Metrioptera brachyptera. Z motýlů zde zastihnete například babočku jilmovou (Nymphalis polychloros), druh, který v naší krajině poslední dobou silně ubývá.

TIP: Tajemné Pavlovské mokřady: Kapesní moravská tajga

Pokud se sem vypravíte, věřím, že vás, stejně jako mě, tato krajina osloví. Krajina středního Polabí je totiž krajinou vpravdě historickou. Z každého kousku země tu je cítit vliv člověka a ať chcete či nechcete, musíte si přiznat, že právě zde je stopa lidské přítomnosti velmi silná. Možná to byl i jeden z důvodů, proč zde pan Hrabal hledal útočiště.

  • Zdroj textu
  • Zdroj fotografií

    Martin Kohoutek (se souhlasem k publikování)


Další články v sekci