Probíhají globální geologické události na Zemi náhodně, nebo v cyklech?

Jakkoli mohou být dopady zemětřesení nebo erupce sopky silné, obvykle se omezují na konkrétní lokalitu. Vedle nich ale existují i události, které mají dopady globální…

04.02.2023 - Michal ŠvandaNaše planeta neustále metamorfuje v důsledku působení geologických činitelů. Naprostá většina změn se sice odehrává pomalu, ale vytrvale. Dlouhodobé působení větru, vody v nejrůznějších skupenstvích nebo postupné proměny v atmosféře neúnavně modelují krajinu na škálách mnoha milionů let. Občasné dramatické události jako zemětřesení, výbuchy sopek či výkyvy mořské hladiny mají také svůj vliv, jde ale o vliv lokální. 

Odborníci si však povšimli, že v některých obdobích se rychlejší geologické změny vyskytovaly častěji nebo měly celoplanetární dopad – a pak hovoří o globálních geologických událostech, které se pojí hlavně s překotnými transformacemi v biosféře i v atmosféře, s plošnými sopečnými výlevy bazaltů nebo s reorganizací tektonických desek.

TIP: Světadíly míří ke gigantické srážce: Kdy vznikne nový superkontinent?

Z periodové analýzy výskytu devíti desítek geologických událostí za uplynulých 260 milionů roků se zdá, že globální geologické změny neprobíhají zcela nahodile, ale opakují se v rozmezí 26–36 milionů let. Jasnou odpověď na otázku, jaké mechanismy popsaný cyklus řídí, nemáme. Roli mohou hrát dynamické pochody v nitru planety, cykly v její oběžné dráze nebo součinnost obou zmíněných efektů.


Další články v sekci