Největší galaxie v našem okolí: Nejzajímavější fakta o M31 v Andromedě

Galaxie v Andromedě je nejbližší spirální galaxie od naší Mléčné dráhy, ale není nejbližší galaxií. Má jméno po oblasti hvězdné oblohy, ve které se nachází, a která je pojmenovaná po mytologické princezně Andromedě

30.07.2016 - František MartinekGalaxie jsou kompaktním seskupením hvězd, mezihvězdné látky a temné hmoty. Dělíme je na spirální, spirální s příčkou, eliptické a nepravidelné. Obvykle tvoří součást větších celků, jako jsou místní skupiny, kupy či nadkupy galaxií.

Jádro galaxie M31 je dvojité. Jeho části jsou od sebe vzdáleny 4,9 světelného roku a skládají se z kompaktních disků obsahujících horké hvězdy. V jasnějším jádře „sídlí“ superhmotná černá díra, jejíž hmotnost se odhaduje na 230 milionů sluncí (černá díra v centru Mléčné dráhy má hmotnost asi čtyř milionů sluncí).

Galaktická výduť navazuje na jádro galaxie. Tato oblast je hmotnostně nejdůležitější složkou galaxie. Obsahuje malé množství plynu a prachu, a proto tu existuje jen málo mladých hvězd. Jsou tady soustředěny především staré hvězdy ve věku kolem osmi miliard roků a mimo jiné se zde podařilo objevit 26 černých děr hvězdné kategorie.

Spirální ramena galaxie M31 jsou zatočená ve směru pohybu hodinových ručiček, přičemž je v nich soustředěno velké množství stálic. Ramena se vyznačují přítomností řídkých oblaků částečně ionizovaného vodíku, v nichž se nachází mnoho nedávno zrozených horkých modrých hvězd.

Galaktický disk M31 dosahuje průměru asi 220 tisíc světelných roků. Vzhledem k rychlé rotaci mají spirální galaxie podobu obřího plochého disku, což je dobře vidět při pohledu z vnějšku, jsou-li k nám natočeny „bokem“.

Galaktické halo je oblast obklopující galaxii, přičemž jej tvoří řídká mezihvězdná látka. Nacházejí se v něm jak osamělé hvězdy (červení obři a trpaslíci), tak kulové hvězdokupy gravitačně vázané na mateřskou galaxii. Jedná se o nejstarší hvězdnou populaci galaxie – stáří zmíněných stálic se odhaduje na 10–13 miliard roků. Astronomové pozorovali červené obry daleko od galaktického disku, z čehož vyplývá, že galaktické halo může sahat až do vzdálenosti 500 tisíc světelných roků od středu M31.

Galaktická koróna navazuje na již zmiňované halo. Jde o obrovský oblak řídkého plynu zřejmě kulového tvaru. Koróna pravděpodobně obsahuje značné množství nezářící (skryté neboli temné) hmoty, jejíž gravitační působení se projevuje v pohybu kulových hvězdokup a blízkých trpasličích galaxií.

Satelitní galaxie tvoří početnou rodinu galaxie M31. Mezi největší průvodce patří galaxie M32, M33 v souhvězdí Trojúhelníku a dalších minimálně dvacet zatím známých trpasličích galaxií.

Více o galaxii M31 v Andromedě


Další články v sekci