Sonda Cassini prozkoumala složení moří na Saturnově měsíci Titanu

Saturnův měsíc Titan se dost podobá naší planetě, má hustou atmosféru a velká moře na povrchu. Jaká tajemství skrývají moře na Titanu?

05.05.2016 - Martin ReichmanZe stovek měsíců v naší Sluneční soustavě je Saturnův Titan jediný, který má hustou atmosféru a kapalná moře na svém povrchu. Více než měsícům se tak podobá naší planetě. Kromě toho je zde i další podobnost – atmosféra Titanu se stejně jako ta pozemská sestává především z dusíku. Obsah dusíku v atmosféře Titanu je okolo 95 % (atmosféra Země je tvořena 78 % dusíku).

Na rozdíl od Země má ale Titan jen velmi malé množství kyslíku – zbývající část jeho atmosféry tvoří především metan a stopové množství dalších plynů, například etanu. Díky obsahu metanu a etanu mohou na chladném měsíci existovat kapalná uhlovodíková moře a jezera.

Rozsáhlá moře a velká jezera

Na Titanu existují tři rozsáhlá moře, přičemž všechny se nachází v blízkosti severního pólu měsíce. Velká moře jsou navíc obklopena několika dalšími rozsáhlými jezery a téměř 2 % z celkového povrchu Titanu tvoří kapalné plochy.

Přesné složení těchto moří zůstávalo dlouhou dobu tajemstvím. Vědci předpokládali, že největší zastoupení bude mít etan, vznikající štěpením metanu v atmosféře. Odpovědi přinesl až výzkum sondy Cassini, která v roce 2014 zmapovala oblast druhého největšího moře na Titanu - Ligeia Mare.

Data sondy Cassini ukázala, že velké kapalné plochy netvoří etan, ale především metan. Podle vědkyně Alice Le Gal z francouzské laboratoře LATMOS, která se na projektu mise Cassini podílí, je pravděpodobné, že za vysokým obsahem metanu stojí jeho doplňování ze zatím neznámých zdrojů, nebo naopak odebírání etanu.

Kromě otázky složení moře odhalila měření sondy Cassini i existenci usazených kalů bohatých na organické sloučeniny. Tyto organické kaly se nachází na dně Ligeia Mare a je pravděpodobné, že podobné to bude i u ostatních moří na Titanu.

  • Zdroj textu

    jpl.nasa.gov

  • Zdroj fotografií

    NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute


Další články v sekci