Středověká perlička: Jak to bylo se slavnou otkou Přemysla Oráče?

Podle pověsti vetknul Přemysl Oráč do země otku a ta se zázračně zazelenala. Co si pod tímto termínem máme představit? A kdo jej použil jako první?

11.07.2023 - Libor JanJen málokdo dnes ví, jakým nástrojem byla otka, jak vypadala a k čemu se vlastně používala. Když si na pomoc vezmeme Slovník spisovného jazyka českého z roku 1964, dozvíme se, že jde o náčiní na odstraňování hlíny z pluhu (železný škrabák na násadě, dříve hůl s bodcem, používaná též k pohánění potahu).

Od otky ke stimulu

Čím tedy byla, již víme, kdy se ale tento nástroj poprvé objevil v historických pramenech? Stalo se tak v českém překladu latinsky psané Kosmovy kroniky. Podle jejích editorů – Václava Vladivoje Tomka, Karla Hrdiny Marie Bláhové – prý bájný Přemysl vrazil do země otku, kterou držel v ruce – a ejhle, ta se za chvíli zazelenala. Dál se ale v textu říká, že do země vrazil lísku. Něco zde zjevně nesedí…

Latinský text kroniky používá slovo stimulus označující třeba bodec k pohánění volů. K danému účelu však mohla být úplně klidně využita i lísková rákoska. Kde se tedy vzala otka, když i další zpracovatel pověsti o Přemyslovi, Tomáš z Pavie, píšící kolem roku 1280, zmiňuje suchý prut?

Za všechno může Dalimil

Na počátku 14. století popsal (staro)česky povolání Přemysla od pluhu kronikář označovaný jako Dalimil, byť jeho skutečné jméno není známo. A u něj najednou čteme: „A jakož jeho dotku, / Přemysl vstrči v zemi otku.“

Dalimil byl s Kosmovou kronikou obeznámen, protože ale potřeboval ukončit rým navazující na sloveso „dotku“, vstrčil tam zkrátka „otku“. Tu dobře znal jako nářadí k odhrnování hlíny z deskového obracecího pluhu, který u nás ostatně v Kosmově době (druhé polovině 11. a počátkem 12. století) ani nebyl příliš rozšířený.

Zázrak

Podle Kosmy z prutu vyrazily tři ratolesti. Dalimil jich má pět, protože stejný byl počet Břetislavových synů. V jeho době již byli potomci českého Achilla minulostí, a mohl si tedy podobnou „zpětnou věštbu“ dovolit.

TIP: Odkud vzešli Přemyslovci: Měli moravský, německý nebo franský původ?

Podobné je to i s tím, že Přemysl orbu přerušil a již se k ní nevrátil. Kanovník z toho ještě nic nevyvozuje. Podle Dalimila to značí, že přijde hlad, protože dobře věděl o éře „zlých let“ po smrti Přemysla Otakara II. No a podle Přibíka Pulkavy, který zemřel až roku 1380, znamenal tento fakt, že rod vymře po meči.


Další články v sekci