Tajemství padajících hvězd: Známe mateřská tělesa všech meteorických rojů?

Právě v těchto dnech vrcholí maximum meteorického roje Orionid. Odkud meteoroidy přilétají a známe mateřská tělesa všech rojů?

22.10.2022 - Michal ŠvandaMeteory, laicky známé též jako „padající hvězdy“, vznikají při průniku malých tělísek do vysokých vrstev atmosféry: Při průletu se o vzdušný obal Země třou, utváří se ionizační brázda a představuje zdroj elektromagnetického záření. K původcům velkého zlomku zmíněných tělísek patří aktivní komety, z nichž se prachové částice uvolňují přirozeně během průletu kolem Slunce. Za vlasaticí vzniká proud meteoroidů a při střetu se Zemí se stává původcem meteorického roje. 

Rojové meteory vylétají z jednoho místa na obloze, z tzv. radiantu. Úkaz tedy zjevně musí mít své mateřské těleso, ale ne vždy ho známe. Může se jednat třeba o pozůstatek komety, která již vyhasla, takže ji při průletu kolem Slunce nevidíme, nebo se i kompletně rozpadla, případně se mohla gravitačním rušením jiných těles dostat na výrazně jinou dráhu. S jistotou například neznáme mateřské těleso lednových Kvadrantid, velmi významného roje; odborné práce jen poukazují na několik kandidátů. Zcela bez kandidátů pak zůstávají často slabší roje – jako třeba α-Monocerotidy, jež bývají aktivní kolem 22. listopadu. 

Vybrané významné meteorické roje:
meteorický rojtermínmateřské těleso
Kvadrantidyzačátek lednaobjekt (196256) 2003 EH1, kometa C/1490 Y1
Lyridypozdní dubenkometa C/1861 G1 (Thatcher)
Éta Aquaridyzačátek květnaHalleyova kometa
Arietidypolovina červnakometa 96P/Machholz
Bootidypozdní červenkometa 7P/Pons-Winnecke
Jižní Delta Aquaridypozdní červeneckometa 96P/Machholz
Alfa Capricornidypozdní červeneckometa 169P/NEAT
Perseidypolovina srpnakometa 109P/Swift-Tuttle
Kappa Cygnidypolovina srpnaplanetka 2008 ED69
Drakonidyzačátek říjnakometa 21P/Giacobini-Zinner
Orionidypozdní říjenHalleyova kometa
Jižní Tauridyzačátek listopaduperiodická Enckeova kometa
Severní Tauridypolovina listopaduplanetka 2004 TG10
Andromedidypolovina listopadukometa 3D/Biela
Alfa Monocerotidypolovina listopaduneznámé
Leonidypolovina listopadukometa 55P/Tempel-Tuttle
Phoenicinidyzačátek prosincekometa 289P/Blanpain
Geminidypolovina prosinceplanetka 3200 Phaethon
Ursidykonec prosincekometa 8P/Tuttle

Další články v sekci