Svatá říše římská

Čekající Jindřich IV. s manželkou a synem před Canossou,

10. 02. 2020

Nejčtenejší


30. 11. 2019

Císař Fridrich Barbarossa

30. 05. 2019

Dodnes termín pasquinata označuje krátkou a šibalskou satiru konající se na veřejném prostranství.

01. 05. 2019


Reklama

Volba římského krále

15. 04. 2019

Císař s kurfiřty a říšskými knížaty

21. 03. 2019

Dvorská láska čili uctívání vyvolené ženy dle středověké iluminace

14. 10. 2018

Císař s kurfiřty a říšskými knížaty

11. 09. 2018

Přemysl Otakar I. byl český kníže a třetí český král (1198–1230) z rodu Přemyslovců. Byl prvním českým králem, kterému se podařilo dědičně zajistit královský titul i pro své potomky.

08. 05. 2018

Fridrich Barbarossa na mohučském dvorském sjezdu z roku 1184. Obrázek ze 14. století

18. 01. 2018

Reklama

Jindřich I. Ptáčník se podle pověsti dozvěděl o své volbě králem na lovu ptáků.

25. 01. 2017

<p>Originál císařské koruny je dnes uložen ve Vídni</p>

10. 01. 2017
03. 01. 2016
02. 01. 2016

Přemysl Otakar I. (1155-1230) byl obratný politik a válečník, který pro české království získal tzv. Zlatou bulou sicilskou. Byla tak potvrzena dědičnost královského titulu a příznivě nastaven vztah českého krále a Svaté říše římské.

01. 11. 2015
31. 10. 2015

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907