Kdo byly nejslavnější travičky historie? Livia Drusilla a Agrippina mladší

Pozvání na večeři od Livie Drusilly, manželky mocného císaře Augusta, se často rovnalo rozsudku smrti. Agrippina zase s pomocí jedu umetala cestu na trůn svému synáčkovi...

04.07.2020 - Blanka FišarováMnohé z nich oplývaly půvabem, některé stály na nejvyšších stupních společenského žebříčku. Pro dosažení svých cílů se neštítily použít jakékoli prostředky. A protože šlo jen o „slabé ženy“, své protivníky trávily...

Fíky s příchutí jedu

  • Kdo: Livia Drusilla
  • Kdy: 58 př. n. l.–29 n. l.
  • Důvod: likvidace politických odpůrců

Syn císařova přítele Agrippy Postumus se v neveselé náladě prochází po paláci. Císařovna se ho ptá: „Cože jsi dnes takový otrávený?“ Mladík zachmuřeně odvětí: „Třeba jsi mi něco dala do polévky.“ 

Tento vtip se vykládal v starověkém Římě v časech, kdy vládl první císař Oktavián, jenž přijal jméno Augustus. Také se říkalo: „Augustus vládne světu, Livia vládne Augustovi.“ Proč se císařovny všichni tolik báli?

Obratná manipulátorka

Livia Drusilla pocházela ze vznešené rodiny Claudiů. Jejím prvním mužem se stal Tiberius Claudius Nero, ten však nestačil jejím ambicím. Proto si vyhlédla ženatého Oktaviána, za nějž se roku 38 př. n. l. v devatenácti letech provdala. 

V roce 27 př. n. l. se Oktavián stal prvním římským císařem. S vládou mu vydatně vypomáhala jeho milovaná žena. Zřídila síť špionů a mnoha odpůrců se zbavila pomocí jedu. V té době pozvání na večeři do císařského paláce budilo u hostů skutečné obavy!

Traduje se rovněž, že Livia otrávila Augustovy nástupce, aby se budoucím císařem mohl stát její prvorozený syn Tiberius. A nakonec se uchýlila ke zločinu nejhoršímu. Podle pověsti prý navedla svého již starého manžela, aby si sám v zahradě natrhal fíky. Augustus nic zlého netuše ovoce spokojeně spořádal a záhy zemřel. Livia je totiž natřela jedem...

Smrtící houby

  • Kdo: Agrippina mladší
  • Kdy: 15–59 n. l.
  • Důvod: Zajištění nástupnictví pro syna Nerona

„Podívej, drahý, nechala jsem pro tebe připravit tvé nejoblíbenější jídlo,“ sladce se na svého četnými neduhy sužovaného manžela usmívá Agrippina. Císař spokojeně baští houby zalité máslem. Netuší ovšem, že je jeho milovaná choť okořenila jedem.

Tak nějak se zřejmě roku 54 uzavřela poslední kapitola života římského císaře Claudia. A proč ho jeho o mnoho let mladší manželka vlastně otrávila? Nemohla se už dočkat, až na císařské křeslo usedne její syn Nero, za nějž však ve skutečnosti bude vládnout ona sama. Jenže tento tah císařovně nevyšel zrovna podle jejích představ.

Manželé v ohrožení

Sestra šíleného císaře Caliguly Agrippina mladší se poprvé provdala za pozdějšího konzula Gnaea Domitia, s nímž měla jediného syna Lucia. Ten se později stal císařem Neronem.

Po ovdovění uzavřela Agrippina sňatek s bohatým senátorem Gaiem Crispem. Právě ten se zřejmě stal její první obětí. Podle římského učence Suetonia ho totiž otrávila.

Naposledy uzavřela manželství s vlastním strýcem Claudiem, který se stal císařem po Caligulovi. Nejprve obratnými manipulacemi přesvědčila manžela, aby Nera prohlásil za svého nástupce, ačkoliv měl vlastního syna Britannica. Pak Claudiovi předložila otrávený pokrm a nějaký čas se po boku synáčka hřála na výsluní moci.

TIP: Řím v zajetí plamenů: Zapálil legendární město skutečně císař Nero?

Jenže císař brzy začal mít své matky plné zuby. Vymyslel několik plánů na její odstranění. Poslal ji například na plavbu lodí, která se na moři rozpadla. Agrippina však z nebezpečí vyvázla. Proto ji synáček nakonec nechal surově ubodat v její vlastní vile. Tak vražedkyně zhynula rukou vraha…


Další články v sekci