V Anglii se podařilo objevit vzácný doklad ukřižování z římských dob

Britští archeologové objevili během vykopávek v Cambridgeshire doklad ukřižování z časů římské říše. Podobné nálezy jsou přitom nesmírně vzácné. Ostatky zřejmě patří 25 až 35 let starému otrokovi

12.12.2021 - Stanislav MihulkaPro starověkou civilizaci představovalo ukřižování vcelku všední záležitost. Archeologické nálezy dokumentující tento krutý trest jsou ale nesmírně ojedinělé. Britští archeologové měli nedávno štěstí – David Ingham z organizace Albion Archaeology in England a jeho spolupracovníci narazili při záchranných vykopávkách v anglickém Cambridgeshire na ostatky muže ve věku 25 až 35 let, který byl podle všeho ukřižován. Dokládá to hřeb, který archeologové objevili v mužově patní kosti. Ze stavu kostí nohou je navíc patrné, že muž byl po dlouhou dobu před smrtí přikovaný.

Ukřižovaný otrok

Ostatky muže byly objeveny na hřbitově z římských dob, kde byl pohřben ve 3. nebo 4. století našeho letopočtu. Celkem zde byly nalezeny pozůstatky 48 lidí a jejich kostry vypovídají o tom, že byli vystaveni velmi těžké fyzické práci. Badatelé z toho usuzují, že mohlo jít o otroky. Archeologové vycházejí z toho, že v roce 212 našeho letopočtu bylo všem svobodným lidem na území římské říše uděleno římské občanství – a římští občané se obvykle ukřižováním netrestali.

TIP: Na farmě v britském Rutlandu se podařilo objevit výjimečnou římskou mozaiku

Ukřižování bylo i tehdy považováno za extrémní trest a lidé na kříži umírali dlouho a v bolestech. V řadě případů byla ukřižovaná osoba i po své smrti pro výstrahu vystavena všem na očích. Ani pro otroky se ukřižování nepoužívalo běžně, ale jen v případech nejvážnějších zločinů, jako byla vzpoura nebo vlastizrada. Krutá praxe skončila ve 4. století, kdy tento trest zrušil římský císař Konstantin I. O více než 1 000 let později se ale znovu přibíjelo na kříž - v Japonsku byli tímto způsobem usmrcováni křesťané a křesťanští misionáři.


Další články v sekci