Ve stopách člověka: Nejdůležitější přelomy ve vývoji našeho druhu

Lidská evoluce byla spletitá a plná slepých uliček. Vybíráme nejdůležitější přelomy ve vývoji našeho druhu

10.10.2020 - Ceri PerkinsováRod Homo se objevil přibližně před třemi miliony let v Africe, která byla domovem minimálně jedenácti druhů homininů. Nejstarší z nich, Homo habilis se stářím okolo 2,8 milionu let, si sice ještě zachovával mnohé z opičích rysů dřívějších australopitéků, lebeční dutina už mu ale poskytovala víc místa pro mozek. Právě velikost mozku a schopnost používat nástroje představují dva hlavní znaky definující rod Homo. Třetím je pak vzpřímená kostra, jež umožňovala chodit po dvou nohách.

Tyto tři věci poskytly předchůdcům člověka evoluční výhodu – příslušníci druhu byli lépe schopni využívat vše, co jim nabízelo okolní prostředí, a dokázali cestovat na velké vzdálenosti.

O našem vlastním druhu se předpokládá, že vznikl někdy před dvěma sty tisíci roky ze silného, atletického druhu Homo heidelbergensis. Ten vzešel z dřívějšího druhu Homo erectus, což byl jeden z vůbec nejúspěšnějších homininů v historii a žil na Zemi po dva miliony let. Dlouhou dobu se vědci přou, zda se Homo sapiens vyvinul v Africe a odtud se pak rozšířil do zbytku světa (africká hypotéza), nebo zda k vývoji docházelo souběžně na mnoha místech (multiregionální hypotéza). 

TIP: Spletitá cesta evoluce: Příběh lidstva se odehrál úplně jinak!

Nejnovější studie DNA ale naznačují, že všichni pocházíme z jedné populace, která žila přibližně před sto padesáti tisíci lety, což představuje silný argument podporující africkou teorii.


Další články v sekci