Vesmír v jednom ohni: Prakticky celý raný vesmír je plný zářícího vodíku

Pozorování hlubokého vesmíru pomocí spektrografu MUSE odhalila obrovské rezervoáry atomárního vodíku obklopující vzdálené galaxie

04.10.2018 - Stanislav MihulkaRaný vesmír, který dnes pozorujeme jako oblasti vzdálené miliardy světelných let, doposud vypadal pustý, s velkými oblastmi prázdna mezi galaxiemi. Nový výzkum ale nedávno odhalil doposud neviděnou součást mladého vesmíru – ohromná množství vodíku, který se tehdy rozkládal mezi galaxiemi.

Mezinárodní tým, který zahrnoval odborníky z 10 evropských institucí, zjistil, že prakticky celý mladý vesmír vyplňuje plynný vodík, který slabě září v oblasti spektrální čáry Lyman-alfa. Takové záření je přitom jednou z klíčových známek přítomnosti vodíku, který v tomto případě prostupuje vesmírný prostor mezi „primitivními“ galaxiemi.

Šikovný spektrograf MUSE

Vedoucí výzkumu Lutz Wisotzki z německého institutu Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam podotýká, že na starších snímcích raného vesmíru není vůbec žádné záření v oblasti Lyman-alfa. Wisotzki a jeho tým ho ale našli naopak všude.

TIP: Galaxie na úsvitu vesmíru obklopovala oblaka plná vodíku a ultrafialových fotonů

Za tuto dramatickou změnu v našem pohledu na raný vesmír zodpovídá především sofistikovaný spektrograf MUSE (Multi-unit spectroscopic explorer), který je součástí zařízení Velmi velkého teleskopu (VLT) Evropské jižní observatoře, umístěného na hoře Cerro Paranal v severním Chile. Spektrograf MUSE, který pracuje od roku 2014, je výjimečně citlivý a proto objevil to, co bylo doposud skryto před našimi zraky. 

  • Zdroj textu

    ESO, Nature

  • Zdroj fotografií

    ESA/Hubble & NASA, ESO/ Lutz Wisotzki et al.


Další články v sekci