Z Uher Maďarskem: Byla podepsána Trianonská smlouva
Francie byla po první světové válce místem velkých událostí. 4. června 1920 byla v paláci Velký Trianon poblíž Paříže podepsána mírová smlouva, která určila hranice nově vzniklého maďarského státu coby nástupce dřívějších Uher.

Trianonská usnesení byla součástí rozsáhlého souboru versailleských mírových dohod, jejichž cílem bylo konsolidovat Evropu po první světové válce. Přestože se pro Maďarsko stejně jako v případě Československa otevřela cesta z habsburského područí, byla nezávislost vykoupena velkými územními ztrátami.

Přes 70% území bývalého uherského království rozdělila smlouva mezi sousedící státy. Tato nespravedlnost, jak ji vnímali hrdí Maďaři, se stala hnacím motorem pro další politický vývoj země, který v meziválečném období vehnal Maďarsko pod křídla Německa a Itálie.


Další články v sekci