Zapuzná Adléta: Rozvodové řízení Přemysla Otakara I.

Přestože svazek mnoho roků prospíval a přinesl i dědice českého království, Přemysl Otakar Adlétu z nepochopitelných důvodů zapudil

08.02.2016 - Lenka PeremskáV době, o níž vypráví náš příběh, navíc Adléta ani nežila na pražském dvoře, ale pobývala společně s prvorozeným synem Vratislavem na dvoře svých rodičů v Míšni. Možná, že Přemyslovi nevyhovoval nižší původ své manželky, která pocházela z míšeňských markrabat z rodu Wettinů. Každopádně se v téže době začal poohlížet po Konstancii Uherské.

Jak probíhal rozvod

Zavrhnout dosavadní manželku však nebylo tak jednoduché a proces se neustále protahoval, aniž by přinesl jakýkoliv výsledek. Na to však Přemysl Otakar I. nehleděl a uzavřel někdy na samém sklonku 12. století sňatek s uherskou princeznou Konstancií. Svou dosavadní ženu Adlétu nechával zapuzenou v Míšni. Rodina Wettinů, z níž Adléta pocházela, však přece jen nebyla tak bezmocná, jak by se na první pohled mohlo zdát, a Adléta Míšeňská se na pražský dvůr ještě jednou vrátila. Sblížení s první manželkou vedlo k dočasnému opuštění druhé ženy, bylo však pravděpodobně pouze vynucené vnějšími okolnostmi. Nakonec byla Adléta z Čech definitivně vypuzena a svůj život dožila v klášteře Svatého Kříže v Míšni, kde roku 1211 potupena všemi zemřela. Spolu s ní zapudil český král i svého prvorozeného syna Vratislava a jeho dědicem se stal Václav, syn královy druhé ženy Konstancie. 

  • Zdroj textu

    Živá historie Speciál 2

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie


Další články v sekci