Zbytečně dokonalý výsadek: Anglo-francouzská operace Mušketýr 1956 (3)

Když v roce 1956 došlo ke znárodnění Suezského průplavu egyptským prezidentem Gamálem Násirem, uzavřeli Britové a Francouzi tajné spojenectví s Izraelem ve snaze obnovit kontrolu nad průplavem vojenskou intervencí
Odpoledne 29. října 1956 Izrael spustil operaci Kadeš. Navzdory řadě indicií vyhodnotili Egypťané útok jen jako další operaci proti palestinským záškodníkům, a než si uvědomili závažnost situace, postoupily již izraelské jednotky do hloubky Sinaje.

Protože jádro egyptské armády zůstávalo západně od průsmyku Mitla, měli Izraelci místní převahu a přes tvrdý odpor protivníka rychle dosáhli svých cílů. Francie a Velká Británie daly oběma stranám ultimátum, které Násir dle očekávání odmítl, a 31. října začaly francouzské a britské bombardéry útočit na egyptská letiště.

Britové jdou do akce

Původní britsko-francouzský značně ambiciózní plán počítal se začátkem operace už v první polovině září, přičemž hlavním cílem měl být přístav Alexandrie s následným postupem na egyptské hlavní město Káhiru. Po zvážení reálných možností byla zvolena o poznání skromnější varianta zahrnující kombinovaný letecký a obojživelný výsadek, který měl zajistit severní ústí průplavu v Port Saidu. Následně by po moři dorazil zbytek sil, které měly postupovat po obou březích kanálu na jih.

Po pěti dnech letecké ofenzivy byla zničena většina egyptského letectva, čímž si Britové a Francouzi zajistili absolutní leteckou nadvládu. Operace Teleskop, krycí název pro vzdušné výsadky, byla zahájena 5. listopadu. Transportní letadla odstartovala kolem čtvrté hodiny ráno z kyperské Nikósie a v těsné formaci zamířila přes moře k Egyptu. Kvůli nutnosti zkrátit na minimum dobu, kdy budou výsadkáři bezmocně viset pod vrchlíky padáků, měl být výsadek proveden z necelých 250 m. Letouny Vickers Valleta a Handley Page Hastings nesoucí roty A a D britského 3. výsadkového praporu se přiblížily z vycházejícího slunce, které oslepilo egyptské dělostřelce, a vysadily parašutisty s přesností na několik desítek metrů.

Rychlý proces

Rota A přistála na okraji letiště El Gamil blíže k městu Port Said, prakticky přímo do egyptských pozic, které v prudkém boji muže proti muži vyčistila, a začala razit cestu směrem k přístavu. Muži roty D dopadli na vzdáleném konci ranveje a jejich cílem bylo obsazení kontrolní věže. K naplnění původních obav o nedostatek krytí na rovné letištní ploše naštěstí nedošlo. Egyptská posádka totiž rozmístila po celé ranveji sudy naplněné pískem, aby tím znemožnila přistání letadlům.

Boj o El Gamil byl prudký, ale krátký. Během půl hodiny drželi Britové letiště pevně v rukou a za pár hodin již přistála první zásobovací letadla vezoucí munici a vodu a odvážející raněné. Na cestě vedoucí do města narazili výsadkáři na několik zakopaných samohybných děl SU-100, která za pomoci vlastních protitankových prostředků a letecké podpory zlikvidovali, a přes hřbitov postoupili až na okraj chudinské čtvrti.

Veteráni z cizinecké legie

Francouzští výsadkáři z 2. koloniálního výsadkového pluku pod vedením plukovníka Chateau-Joberta, jejichž dopadová zóna byla jen 120 m široká a na obou stranách ohraničená mořem, provedli výsadek z ještě menší výšky než Britové. Podobně jako na letišti El Gamil rychle zlomili odpor obránců, zajistili klíčové mosty u El Raswa a po dobytí čističky vod vyrazili směrem k Port Fuadu.

Na úsvitu šestého listopadového dne se k Port Saidu přiblížila skupina starých britských vyloďovacích člunů z druhé světové války, nesoucí muže 40. a 42. komanda námořní pěchoty. Z letadlové lodi HMS Bulwark odstartovaly vrtulníky Bristol Sycamore, nesoucí muže ze 45. komanda. Ti byli vysazeni na křídle s úkolem krýt jej proti případnému egyptskému protiútoku.

Dokončení: Zbytečně dokonalý výsadek: Anglo-francouzská operace Mušketýr 1956 (4)

Ihned po přistání se mariňáci dostali do tuhé přestřelky s obsluhami pobřežních baterií a došlo i k nešťastnému incidentu palby do vlastních řad, kdy na mariňáky omylem zaútočil letoun Sea Venom Královského námořnictva. Jeden námořní pěšák byl zabit a 12 zraněno. Po přistání obešlo 42. komando egyptské pozice a urychleně zamířilo do centra Port Saidu, přenechávajíc pobřežní obranu na starost 40. komandu, které je za podpory čety tanků Centurion z 6. královského tankového pluku postupně vyčistilo. 


Další články v sekci