Zločin, nebo nedbalost? Někdo do atmosféry tajně vypouští zakázaný freon

Někde na severní polokouli existuje neznámý zdroj, který do atmosféry vypouští okolo 7 tisíc tun zakázaného freonu ročně

18.05.2018 - Stanislav MihulkaMontrealský protokol, který zakazuje výrobu a používání freonů kvůli ochraně ozonové vrstvy, je jedním z největších úspěchů lidstva v ochraně životního prostředí. Obsah těchto látek v atmosféře postupně klesá a ozonová vrstva se i díky tomu zvolna obnovuje.

Teď se ale ukázalo, že množství jednoho z klíčových freonů CFC-11 (trichlorfluormetanu) v atmosféře nejen že neklesá, ale naopak stoupá. Zatímco ještě v roce 2006 naměřili odborníci takřka nulové emise CFC-11, od roku 2013 koncentrace tohoto nebezpečného freonu stoupají. Aktuálně jeho hodnoty odpovídají době před 20 lety. Hladiny prakticky všech ostatních sledovaných freonů v atmosféře přitom klesají podle očekávání.

Podle Stephena Montzky z Národního úřadu pro oceán a atmosféru je možné, že látka vzniká jako vedlejší produkt chemického průmyslu. I v takovém případě by ale měla být zachycena a recyklována. Ross Salawitch z univerzity v Marylandu je naopak přesvědčen, že mnohem pravděpodobnějším zdrojem freonu je cílená ilegální výroba.

TIP: Mezinárodní dohoda funguje: Ozonová díra nad Antarktidou se zmenšuje

Dostupné údaje svědčí o tom, že se neznámé zdroje freonu-11 nacházejí někde na severní polokouli. Odborníci odhadují, že tyto zdroje vyprodukují přes 7 tisíc tun CFC-11 ročně. Zatím není úplně jasné, kde přesně se zdroj zakázaného freonu nachází, existují ale indicie, že by mohl pocházet z oblasti východní Asie.

  • Zdroj textu

    Time, IFL Science, Nature

  • Zdroj fotografií

    CC0 Creative Commons


Další články v sekci