Zločin a trest: Osudy nechtěných a nemanželských dětí v raném novověku

20.07.2016 - Eva Svobodová

Narození mimo manželský svazek představovalo v raném novověku stigma a život plný ústrků


Reklama

Nemanželské potomky však nesmíme vnímat jako jednotnou homogenní skupinu. Byla ve skutečnosti vnitřně velmi různorodá a to, jak tyto děti přišly na svět, hrálo roli v tom, jakým způsobem k nim přistupovala křesťanská společnost a právo.

Na vztahu záleží...

Jiné bylo postavení člověka narozeného z nelegitimního, ale jinak trvalého svazku (konkubinátu) a jiné například dítěte prostitutky. Ještě hůř na tom byly děti vzešlé z cizoložného mimomanželského vztahu. Polehčující okolnost zase naopak představovalo, pokud k početí a narození došlo sice mimo manželství, ale ze vztahu dvou svobodných osob „v příslibu sňatku“. 

Potíže vyvolávala rovněž speciální skupina označovaná jako nalezenci. To byly děti odložené oběma rodiči, jejichž původ nebyl zcela jasný. Dalo se předpokládat, že šlo z velké části rovněž o nemanželské děti, kterých se jejich rodiče z obavy před případnými postihy raději vzdali. Jistotu však v tomto směru zpravidla nebylo možné získat, proto tvořili nalezenci zvláštní kategorii s nejistou budoucností. O jejich hmotné zabezpečení a výchovu se staraly dobročinné instituce zřizované v nejstarších dobách výhradně církví, později rovněž světskými orgány.

Bohužel ne všechny děti skončily jako nalezenci. Vedle vynucených potratů často docházelo i k infanticidiím, tedy k „zahubení neřádně nabytého plodu“. Osamělé svobodné matky se k zabití novorozence často uchylovaly ze zoufalství, ve víře, že se jim tak podaří zahladit stopy po nechtěném těhotenství, které po uplynulé měsíce více či méně umně skrývaly.

Nesmlouvavá reformace

S příchodem reformace a v některých zemích následné rekatolizace, se totiž na mimomanželské styky pohlíželo s mnohem větším odsudkem, než tomu bylo ve středověku. Roli rozhodčího nad mravním životem obyvatelstva převzal stát a jeho orgány. Svobodné matky a jejich děti se dostávaly mnohem více na okraj společnosti než dříve a k tomu všemu musely nést trestněprávní důsledky. Ty byly často velice tvrdé. V lepším případě čekal tyto ženy veřejný výprask a vyhnání z panství, v horším vězení. Neobyčejně tvrdě se trestalo právě výše zmíněné infanticidium. V habsburské říši stanovil zákoník z roku 1532 za tento čin trest zahrabání zaživa a probodení kůlem. Pozdější zákoníky již byly o něco mírnější: k pohřbení pod zem a probodení mělo dojít až po smrti stětím.

Reklama

  • Zdroj textu:

    Živá historie 9/2015

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Ochočené lišky vyhledávají přítomnost svých majitelů a ochotně se učí i různým trikům.

Zajímavosti
Revue

Mayská pyramida v San Andrés v Salvadoru vznikla krátce po zničující erupci v šestém století našeho letopočtu.

Věda

Markýze z Tavory nechal Pombal lámat v kole. Manželka markýze musela velkolepému představení přihlížet a poté sledovat i popravu vlastních dětí.

Historie

Mnohé stroje MiG-17 severovietnamského letectva měly nápadité kamufláže.

Válka

Přestože v dávné historii zřejmě tekla po povrchu Marsu voda a byly na něm i velká jezera, posledních několik milionů let je rudá planeta mimořádně vyprahlým místem.

Vesmír

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907