Astronomové pozorují gigantické srážky kup galaxií v hlubokém vesmíru

04.11.2020 - Stanislav Mihulka

Když se srazí kupy galaxií, dojde k urychlení elektronů v místě srážky na rychlosti velmi blízké rychlosti světla. S mírnou nadsázkou lze říci, že při nich vznikají obří vesmírné urychlovače částic

<p>Kupa galaxií PSZ2 G091.83+26.11. Modře rentgenové záření žhavého plynu, červeně rádiové záření extrémně urychlených částic.</p>

Kupa galaxií PSZ2 G091.83+26.11. Modře rentgenové záření žhavého plynu, červeně rádiové záření extrémně urychlených částic.


Reklama

Kupy galaxií náležejí k těm největším kompaktním strukturám ve vesmíru, které jsme schopni pozorovat. Mohou se skládat z tisícovek galaxií, z nichž každou obvykle tvoří mnoho miliard hvězd. Pohromadě je drží síla gravitace a vesmírem se pohybují jako jediný gigantický objekt. Podobně jako jiné vesmírné objekty i kupy galaxií se mohou srážet.

Právě takové srážky ve velmi vzdáleném vesmíru nedávno pozoroval a analyzoval mezinárodní tým astronomů, který vedli odborníci nizozemské Leiden University. Zmapovali celkem devět srážek kup galaxií, k nimž dochází nebo přesněji řečeno kdysi dávno došlo ve vzdálenosti několika miliard světelných let od nás.

Není to jako srážka dvou automobilů. Kupy galaxií se srážejí velmi pozvolna, v průběhu dlouhých milionů let. Když se kupy galaxií srazí, dochází mimo jiné i k urychlení elektronů, které se nacházejí v oblastech kontaktu, na rychlosti velmi blízké rychlosti světla. Když pak tyto extrémně urychlené elektrony narazí na magnetická pole prostupující kupy galaxií, dojde k vyzařování rádiových vln. 

TIP: Rádiový most mezi galaxiemi se táhne přes 10 milionů světelných let

Rádiové záření ze srážek kup galaxií nebylo donedávna možné na Zemi pozorovat. Astronomové teď ale využili rozsáhlou soustavu radioteleskopů LOFAR (Low-Frequency Array), která sdružuje radioteleskopy v Nizozemsku i jinde v Evropě. S její pomocí snímali rádiové záření ze studovaných srážek kup galaxií, vždy po dobu 8 hodin na jednu takovou srážku. Výzkum přinesl mnoho zajímavých informací, jak o urychlovaných elektronech, tak i o magnetických polích kup galaxií.

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Zajímavosti
Revue

Kuiperův pás původně 30krát překonával hmotnost naší planety, dnes je však 99 % této hmoty „nezvěstných“.

Vesmír

Britští sapéři stavějí most na západní frontě, 1917

Válka
Věda

Návrat Johannese a Friedricha, synů hraběte ze Stadionu z kavalírské cesty. 

Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907