Astronomové vystopovali „neviditelné“ galaxie z časů úsvitu vesmíru

Radioteleskopy ALMA objevily v místech prozkoumaných Hubbleovým dalekohledem dvě prastaré galaxie

29.11.2021 - Stanislav MihulkaHubbleův vesmírný dalekohled představuje velice účinný nástroj pro pozorování blízkých i velice vzdálených objektů ve vesmíru, v oblasti blízce ultrafialového, viditelného a blízce infračerveného záření. Poskytl nám množství úchvatných snímků a přispěl k řadě zajímavých objevů. Ale ani Hubble nevidí vše. Jeho limitem mohou být například oblasti zahalené hustým prachem a plynem.

Dánský astronom Pascal Oesch z Kodaňské univerzity a jeho spolupracovníci pozorovali hluboký vesmír v jiné oblasti elektromagnetického spektra, než jaké má k dispozici Hubbleho dalekohled. Zaměřili se na velmi vzdálené galaxie, které již známe díky Hubbleovu dalekohledu a podařilo se jim objevit doposud „neviditelné galaxie“.

Neviditelné galaxie

S pomocí soustavy radioteleskopů ALMA v Chile v dané oblasti vesmíru objevili dvě doposud neznámé galaxie, označené jako REBELS-12-2 a REBELS-29-2. Jejich záře k nám potovala dlouhých 13 miliard let. Podle astronomů jsou ve skutečnosti ještě mnohem dál, kvůli rozpínání vesmíru – jejich reálná vzdálenost je podle vědců neuvěřitelných 29 miliard světelných let.

TIP: Soustava teleskopů ALMA prozkoumala Hubbleovo ultrahluboké pole

Objev doposud neviditelných galaxií ve velmi mladém vesmíru může mít dalekosáhlé důsledky. Badatelé spočítali, že až 20 procent galaxií té doby se před námi může podobným způsobem skrývat v prachu. To by nejspíš znamenalo, že bychom z velké části museli přehodnotit naše dosavadní modely vývoje galaxií ve vesmíru. 


Další články v sekci