Blesky v atmosféře Jupiteru jsou překvapivě podobné těm pozemským

Navzdory značným odlišnostem mezi Zemí a Jupiterem mají blesky těchto planet leccos společného

25.05.2023 - Stanislav MihulkaJupiter byl nejvyšším z římských bohů a pánem nebes, kde vládl hromům a bleskům, podobně jako jeho řecký protějšek Zeus. Když pozemští astronomové prozkoumali planetu Jupiter, která nese jméno tohoto božstva, ukázalo se, že shodou okolností se i v atmosféře Jupiteru objevuje spousta blesků.

O blescích na Jupiteru víme od průletu sondy Voyager 1 kolem této masivní planety v roce 1979. Dlouho ale nebylo jasné, jak blesky na Jupiteru vypadají a jaké mechanismy jsou za jejich vznikem. Leccos v tomto směru objasnil nedávný výzkum s výraznou českou stopou, který vedla Ivana Kolmašová z pražské Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Jejich výsledky zveřejnil vědecký časopis Nature Communications.

Blesky na Jupiteru a Zemi

Jupiter a Země si nejsou moc podobné. Jupiter je velký plynný obr a jeho atmosféru tvoří převážně vodík a helium, zatímco v atmosféře mnohem menší a kamenné Země převažuje dusík s kyslíkem a vodní párou. Přesto se ukázalo, že blesky na obou těchto planetách mají leccos společného.

Badatelé zjistili, že blesky se na Jupiteru objevují s kadencí několika výbojů za sekundu, což odpovídá pozorování zpětných výbojů blesků na Zemi. Tyto výboje trvají maximálně několik milisekund. Z analýz rovněž vyplynulo, že proces tvorby blesků v atmosféře Jupiteru má hodně společného s pozemskými blesky.

TIP: Nová studie: Blesky možná přispěly ke vzniku života na Zemi

Hlavním zdrojem informací pro tento výzkum byla data americké meziplanetární sondy Juno. Tato sonda prolétává jen pár tisíc kilometrů nad svrchní vrstvou mraků atmosféry Jupiteru. Během těchto průletů detekuje rádiové signály, které pocházejí od blesků, což představuje cenný soubor údajů. 
 


Další články v sekci