Cesta do područí: Německá okupace českých zemí v březnu 1939 (3)

07.02.2021 - Miroslav Mašek

Patnáctý březen 1939 patří mezi nejtemnější dny české historie. Okupaci a vzniku protektorátu předcházela Hitlerova diplomatická hra, která nakonec vedla ke zhroucení československého státu a jeho obranyschopnosti

<p>Emil Hácha během jednání s Adolfem Hitlerem v březnu 1939. Jednání je přítomen mimo jiné i Hermann Göring.</p>

Emil Hácha během jednání s Adolfem Hitlerem v březnu 1939. Jednání je přítomen mimo jiné i Hermann Göring.


Reklama

Na příkaz československého prezidenta Emila Háchy se v březnu 1939 uskutečnil tzv. Homolův puč, kdy velitel čs. armády na Slovensku generál Bedřich Homola obdržel rozkaz sesadit Tisovu vládu, odzbrojit Hlinkovy gardy a vyhlásit stanné právo. Přesně na tento výsledek uměle vyvolané eskalace Hitler už několik týdnů čekal. Nařídil generálnímu štábu dokončit plán vojenského obsazení českých zemí a pozemní i letecké síly byly uvedeny do pohotovosti. Svým generálům führer sdělil i přesné datum invaze: 15. března 1939.

Oficiálně se mělo jednat o „uklidňovací akci“ (Befriedungsaktion) s cílem zabezpečit „životní prostor náležející Německu“. Přesně v tomto duchu tedy berlínské ministerstvo zahraničních věcí dolaďovalo text tiskového prohlášení – údajný „chaos v českých zemích“ prý přiměl Německo k zásahu ve jménu obnovy pořádku. Háchova armáda měla být zpacifikována a donucena vydat svou výzbroj bez sebemenšího odporu.

Samostatnost, nebo maďarská okupace

Zároveň Hitler pokračoval v politické hře a pozval do Berlína sesazeného Tisa. Ten dorazil 13. března a ke svému překvapení byl přijat s poctami náležejícími hlavě státu. Diktátor pak Tisovi předložil dvě možnosti: buď dojde k vyhlášení samostatnosti slovenského státu, jenž obratem požádá třetí říši o ochranu, nebo Hitler „ponechá Slovensko svému osudu“, jímž byla myšlena zmíněná maďarská okupace. Volba tedy byla více než jasná.

V této situaci si nacistický diktátor 14. března povolal do Berlína i Háchu a Chvalkovského, kteří se – ve snaze zachránit svou zemi – audience několik dnů sami dožadovali. Když jejich zvláštní vlak opouštěl Prahu, německé divize v celkové síle asi 350 000 mužů už stály na hranicích – připraveny k invazi s kódovým označením Březnový vítr. Na severní Moravě Němci dokonce neváhali vstoupit na čs. území již toho dne kvečeru a 8. divize Wehrmachtu s Leibstandarte SS Adolf Hitler obsadila Moravskou Ostravu.

Osudová audience

Ve führerových očích šlo o přijatelné riziko a preventivní krok, jak zabránit Polákům v případné okupaci pohraničního regionu. Před setměním se v německých rukou ocitl také Místek (dnes Frýdek-Místek) a Vítkovice. Nazítří v 1.00 ráno přijal Hitler oba české politické lídry ve své matně osvětlené pracovně. Hácha chtěl za každou cenu udržet státnost a suverenitu, a proto měl připraveny rozsáhlé ústupky: uznání nezávislosti Slovenska, posílení vazeb Prahy na Berlín a sladění zahraniční politiky obou zemí.

TIP: Právník v době bezpráví: Role prezidenta Háchy za druhé světové války

V úvahu připadaly i kroky donedávna zcela vyloučené – demilitarizace vnitrozemí, povolení tranzitu jednotek Wehrmachtu nebo dokonce zřízení německých základen na českém území. Než však prezident stihl své návrhy předložit, ocitli se Hácha s Chvalkovským v početní i verbální defenzivě. Kromě diktátora na ně totiž čekal mimo jiné Wilhelm Keitel, Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, tlumočník a několik úředníků.

Vynucený souhlas

Vůdce očekával jediné – odsouhlasení okupace a telefonický rozkaz čs. armádě složit zbraně. Nejprve ultimativně přednesl své požadavky: začlenění českých zemí do třetí říše a volný vstup Wehrmachtu na jejich území. Poté se vložil do hry šéf Luftwaffe, který vykreslil chmurný obrázek rozbombardované Prahy, pokud se Češi nepodvolí a vláda nepřijme slovenské požadavky na poskytnutí nezávislosti.

Pokračování: Cesta do područí: Německá okupace českých zemí v březnu 1939 (4)

Hácha během líčení zkázy metropole zkolaboval a führerův lékař ho musel přivést k vědomí. Hitler pak bledému prezidentovi sdělil zesměšňující i zastrašující poznámku: „Až se stydím, když si uvědomím, že na každý váš prapor připadá jedna naše divize.“ Šlo o poměrně přesný poměr sil nahlášený do Berlína sudetskými agenty.

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Jak by asi Charlie Chaplin reagoval na snahu studia, aby jeho postava tuláka propagovala jistou značně přeslazenou limonádu? 

Zajímavosti

Létající mikročip má velikost asi jako zrnko písku.

Věda

Královna Barbora Celjská (vpravo) s dcerou Alžbětou Lucemburskou na cestě do Münsteru.

Historie

Velmi mladý tapír indický, u nějž už pomalu začíná blednout „sedlová“ část, která později bude zcela bílá.

Příroda

Po cestě do Budapešti bývalého císaře na většině míst lidé vítali a vojáci mu přísahali věrnost.

Válka

Zvětšený pohled na vesmírnou dutinu ukazuje molekulární mračna Persea a Býka (modrá a červená) na jejím „povrchu“.

Vesmír

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907