Dávní předkové našeho druhu zřejmě brázdili Egejské moře už před 450 tisíci lety

Podle nového výzkumu byly Kykladské ostrovy v Egejském moři i během ledových dob nedostupné po souši. Přesto na nich prokazatelně žili předchůdci druhu Homo sapiens. Jak se ale na tyto ostrovy dostali?

22.12.2022 - Stanislav MihulkaNáš druh sice vznikl na afrických savanách, zároveň je ale úzce spjatý s mořem. Podle nové studie řeckých odborníků sahají dovednosti související s mořeplavbou, jako například stavba a používání plavidel schopných čelit vlnám, hluboko před samotný vznik našeho druhu. Průlomový výzkum zveřejnil odborný časopis Quaternary International.

Vědci si až doposud předpokládali, že dávní předkové druhu Homo sapiens se na ostrovy v Egejském moři a na další podobná izolovaná místa dostávali díky pevninským mostům. Ty měly spojovat ostrovy v dobách ledových, kdy byla hladina oceánu mnohem níž než je tomu dnes. Řecký badatelský tým ale dospěl k závěru, že se tehdejší zástupci lidské linie na dotyčné ostrovy dostat suchou nohou nemohli. 

Mořeplavci ledových dob

Badatelé vycházejí z nálezů na Kykladských ostrovech, které tvoří centrální část Egejského moře, například na ostrově Milos. Z artefaktů zanechaných na ostrovech dávnými lidmi vyplývá, že byly osídleny téměř před půl milionem let. Lidé se tehdy očividně dokázali pohybovat mezi těmito ostrovy.

Řecký tým analyzoval stopy hladiny oceánu v deltách řek na ostrovech v Egejském moři z té doby. Z jejich analýz vyplynulo, že během nejchladnějších období ledových dob byla hladina moře o 152 až 225 metrů níže než dnes. Prakticky celé Egejské moře a především úžiny mezi ostrovy jsou ale podstatně hlubší. Mezi Kykladskými ostrovy a pevninou tedy velmi pravděpodobně žádné pozemní spojení neexistovalo.

TIP: Lidé používali oheň při přípravě pokrmů již před 780 000 lety

Autoři studie bohužel nebyli schopni konkrétně určit, který druh lidí se jako první odvážil překonat vlny Středozemního moře dávno před objevením našeho druhu Homo sapiens. Na základě paleontologických nálezů v této části světa ale usuzují, že mohlo jít o zástupce druhů Homo erectus, Homo heidelbergensis nebo časné neandertálce Homo neanderthalensis. Zjištění řeckých badatelů naznačují, že naši dávní předkové byli na cestě do Eurasie schopní překonávat Gibraltarský průliv i Egejské moře.


Další články v sekci