Dusivý oblak nad hlavou: Jak fungují chemické zbraně? (3)

Chemické zbraně se nechvalně proslavily hlavně za první světové války, avšak jejich existence děsí vojáky dodnes. Příroda a laboratoře daly vzniknout látkám s různými mechanismy účinku, proti nimž lékaři hledají protilátky

04.11.2021 - Miroslav MašekKategorii letálních chemických zbraní uzavírají všeobecně jedovaté látky. Účinkují takřka okamžitě (smrt nastává za 6 až 8 minut), přesto má jejich vojenské použití výrazné limity. Jednak se extrémně rychle vypařují, jednak pro smrtící efekt bývá zapotřebí vysoká koncentrace. A také proti nim existují účinné protilátky.

Voní po mandlích

K hlavním reprezentantům se řadí kyanovodík a jeho soli (kyanidy), stejně jako chlorkyan. Jedná se o vysoce těkavé kapaliny dobře rozpustné ve vodě i většině organických rozpouštědel. V detektivních románech se dočteme, že voní po hořkých mandlích – což je pravda, jenže téměř polovina lidské populace nedokáže z genetických důvodů tento typ pachu zaznamenat.

Jakmile jed pronikne do organismu, kyanidový iont se bleskově naváže na železo obsažené v bílkovině cytochrom a3. Tato reakce zabrání přenosu kyslíku z krve do tkání, takže buňky musejí přejít na anaerobní metabolismus. Přitom vzniká velké množství kyseliny mléčné a dostaví se takzvaná metabolická acidóza (pokles koncentrace hydrogenuhličitanů), která zahubí buňky – a tím i člověka.

Rychlé příznaky otravy

Kyanidy se dostávají do těla přes oči, pokožku a sliznice dýchací i trávicí soustavy. Příznaky otravy se při vysoké koncentraci dostaví po pouhých 15 vteřinách. Nejprve jde o zrychlené a prohloubené dýchání, jež může vyvrcholit až zástavou dechu. Cévy se rozšíří a nastoupí arytmie následovaná selháním srdce. Po oněch několik minut, které otrávenému vojákovi zbývají, se dostavuje úzkost, rozrušení, pocity slabosti, křeče, závratě a poruchy vědomí.

Po evakuaci a dekontaminaci lékaři podávají látky podporující tvorbu krevního barviva methemoglobin, sloučeniny doplňující do organismu síru, soli kobaltu a vitamin B12. Zmírnit příznaky napomáhají dávky bikarbonátu sodného, léků proti křečím a kyslíkové inhalace.

TIP: Novičok a ti druzí: Smrtící moc neurotoxinů

Přes rychlý účinek činí zmíněné nevýhody z kyanidů a jejich derivátů málo efektivní bojový prostředek, který by v praxi způsobil jen nepatrné procento ztrát. U lehce a středně těžce zasažených vojáků by byla bojeschopnost obnovena už za několik hodin, u vyléčených těžce zasažených osob by se návrat k jednotce počítal na dny.

Dokončení: Dusivý oblak nad hlavou: Jak fungují chemické zbraně? (4) (vychází ve čtvrtek 11. prosince)


Další články v sekci