Dvojhvězdné systémy jsou zřejmě továrnami planetárních tuláků

Kde se berou potulné planety? Podle vědců by jejich zdrojem mohly být hlavně dvojhvězdné systémy s odlišně orientovanou orbitální rovinou.

01.11.2023 - Stanislav MihulkaVětšina planet ve vesmíru obíhá kolem své mateřské hvězdy a jsou součástí planetárního systému více či méně podobného Sluneční soustavě. Existují ale i planety, pro které nic z toho neplatí a volně plují vesmírem. Přestože není jednoduché tyto potulné planety nalézt, několik takových bezprizorních poutníků již známe

Potulných planet je ve vesmíru více než jsme si ještě před několika lety mysleli. Obvykle jde o tělesa, která opustila svůj domovský planetární systém v důsledku srážky, nebo v důsledku fatální destabilizace oběžné dráhy. Zatímco proces vesmírných kolizí je ze své podstaty vždy unikátní, pro narušení oběžných by mohly existovat obecné vzorce. Jaké procesy tedy vedou k tomu, že planeta opustí relativní bezpečí svého planetárního systému a vydá se vstříc pouti vesmírem? Možnou odpověď nabízí studie týmu amerických odborníků, která zatím neprošla recenzním řízením. 

V jednohvězdných systémech může podle vědců vzniknout potulná planeta v důsledku interakce s jiným hmotným tělesem, nebo při „gravitačních strkanicích“ mezi planetami. Simulace ale ukazují, že takovým způsobem by mohlo vzniknout jen velmi málo potulných planet. Vědci se proto zaměřili na dvojhvězdné systémy, které jsou ve vesmíru častější než ty jednohvězdné. Takové systémy nabízejí výrazně turbulentnější prostředí a pravděpodobnost narušení oběžné dráhy a vznik potulné planety je v nich mnohem vyšší.

Gravitační tahanice v dvojhvězdných systémech

Hvězdy se v těchto binárních systémech mohou pohybovat po kruhové trajektorii, ale i po často velmi výstředné dráze. Zvláštní podskupinou dvojhvězdných systémů jsou takové, kde mají stálice výrazně odlišně orientovanou orbitální rovinu. Počítačové simulace ukazují, že právě toto prostředí nabízí nejvhodnější podmínky pro vznik potulných planet.

Zatímco v případě jednohvězdných systémů je pro vytvoření potulných planet víceméně nezbytné, aby planety měly své oběžné dráhy nahloučené blízko sebe, v binárních systémech mohou být planety uspořádány mnohem volněji, a přesto tam mohou vznikat potulné planety. Ve dvojhvězdných systémech je podle vědců současný vliv obou hvězd a jejich planet dost výrazný na to, aby destabilizoval oběžné dráhy některých planet.

TIP: U potulných exoplanet by se mohly nacházet obyvatelné měsíce

Podle výsledků simulací obvykle zůstávají nejstabilnější dráhy největších planet, zatímco z těch menších se mohou snáze stát potulné planety. V této souvislosti je tak vlastně poměrně pikantní, že těch pár potulných planet, které se zatím podařilo objevit, představují hlavně velcí plynní obři. Nejběžnějšími typy exoplanet jsou přitom superzemě a minineptuny. Pokud jsou tedy závěry vědců správné, mohlo by to znamenat, že se Mléčnou dráhou potuluje ohromné množství menších planet, na které jsme zatím nenarazili.


Další články v sekci