Jak omládnout? Cvičení odplavuje ze svalů nežádoucí tuk

Podle vědců se ve svalech starších lidí hromadí specifický lipid, který je možná zodpovědný za proces stárnutí na molekulární úrovni. Dobrou zprávou je, že i krátkodobé cvičení jej dokáže účinně odbourávat. 

20.04.2024 - Stanislav MihulkaJednoduché tuky, jako je například cholesterol, prokazatelně přispívají ke stárnutí a rozvoji nemocí, jakou je například ischemická choroba srdeční. Mnohem méně se ale ví, jakou roli v procesu stárnutí hrají tzv. složené lipidy, mezi které patří fosfolipidy, glykolipidy a lipoproteiny.

Specialista na genetiku metabolických chorob George Janssens z nizozemského výzkumného centra Amsterdam University Medical Center věří, že se mu podařilo identifikovat specifický typ tuku, který podle všeho hraje významnou roli při stárnutí. Jde o fosfolipid bis(monoacylglycerol)fosfát (BMP), který se podílí na tvorbě vnitrobuněčných váčků endozómů a lysozómů. Janssens s kolegy zjistili, že tento typ tuku se vyskytuje ve svalech starších lidí v mnohem větší míře než ve svalech mladých.

Tuk stáří

Vědci nejprve mapovali souvislost mezi množstvím BMP a stářím u myší. Svá zjištění následně ověřovali pomocí biopsie svalové tkáně u lidských dobrovolníků, konkrétně u lidí ve věku 20 až 30 let a u seniorů ve věku 65 až 80 let. Potvrdilo se, že ve svalech starších lidí je opravdu mnohem více BMP tuku. Závěry svého výzkumu vědci publikovali ve vědeckém časopisu Nature Aging.

Dobrou zprávu přinesla druhá fáze výzkumu. Ukázalo se totiž, že cvičením je možné množství tohoto tuku ve svalech snížit. Vědci analyzovali obsah lipidů ve svalech lidí před tím a poté, co cvičili jednu hodinu denně po dobu čtyř dnů. Tyto údaje porovnali s údaji u lidí, kteří během stejného časového období nebyli aktivní. Ukázalo se, že i v tak krátkém časovém úseku se u cvičících výrazně snížila hladina BMP.

Výsledky výzkumu naznačují, že BMP může hrát zásadní roli v procesu stárnutí na buněčné a molekulární úrovni. Zjištění Janssensova týmu ale ještě čeká řada ověřování – není například jasné, zda BMP podporuje stárnutí, nebo je jeho projevem. Dřívější výzkumy každopádně ukazují, že i krátká cvičení během dne zřetelně snižují riziko předčasného úmrtí. Zda a jakou roli v tom hraje BMP, budou muset vědci ještě podrobněji prozkoumat. 


Další články v sekci