Magneticky řízené bakterie mohou dopravovat léčivo přímo do nádoru

Vědci si vyzkoušeli ovládání bakterií, které reagují na magnetické pole. V budoucnu by takové bakterie mohly dopravovat léky přímo do nádorů

02.11.2022 - Stanislav MihulkaBakterie mohou mít velmi různorodé vlastnosti. Dřívější výzkum švýcarských vědců například ukázal, že bakterie rodu Magnetospirillum obsahují částice oxidu železa. Díky tomu jsou citlivé na magnetické pole.

Pro vědu jde o mimořádně zajímavou informaci, neboť bakterie, které lze ovládat, lze také využít například v medicíně. Simone Schürleová ze švýcarské Spolkové vysoké technické školy v Curychu a její tým nyní na tento dřívější výzkum navázala.

Magneticky ovládané bakterie 

Schürleová využila tyto bakterie k řízenému pohybu v těle laboratorních myší. V experimentech vědci prokázali, že bakterie Magnetospirillum je v tělech myší možné ovládat rotujícími magnetickými poli, přičemž se tyto bakterie mohou dostat i skrze stěnu cév. Právě taková schopnost je přitom nezbytná k tomu, aby v budoucnu podobné bakterie vybavené nákladem léčiv pronikaly do nádorů lidských pacientů.

TIP: Nanočástice v převleku se mohou vplížit do mozku a léčit tam nádory

„Využili jsme i přirozený a autonomní pohyb těchto bakterií,“ upřesňuje Schürleová. „Jakmile se magnetická bakterie dostane skrz stěnu cévy do nádoru, může vlastními silami proniknout hlouběji do nádorové tkáně.“

V dalších experimentech, které probíhaly v buněčných kulturách, badatelé připojili k magnetickým bakteriím lipidové váčky – lipozomy. V budoucnu by v právě takových váčcích bakterie mohly dopravovat léky přímo do nádoru.


Další články v sekci