Při transfuzi krve mohou pacienti dostat i nevyžádaný bonus

Kontrola krevních derivátů ve Spojených státech ukázala, že společně s krevní transfúzí mohou pacienti dostat také bezplatnou dávku kofeinu, Xanaxu nebo třeba léků proti kašli

29.11.2019 - Stanislav MihulkaAmeričtí vědci a lékaři z Oregonské státní univerzity analyzovali celkem 18 dávek údajně čistého lidského krevního séra od jednoho z obvyklých dodavatelů. Tyto vzorky krevního séra prozkoumali pomocí oblíbené analytické metody hmotnostní spektrometrie. Ukázalo se, že dodávané lidské krevní sérum není až tak úplně čisté.

Ve všech zkoumaných krevních vzorcích vědci objevili kofein, který se podle všeho stal neoddělitelnou součástí moderní civilizace. Větší část vzorků obsahovala alprazolam, známý jako Xanax, který se používá k léčbě úzkostných či panických poruch nebo depresí. V řadě vzorků se rovněž nacházel syntetický opioid dextrometorfan, který je součástí mnoha léků proti kašli, a také tolbutamid, využívaný jako lék proti diabetu 2. typu.

TIP: Nedostatek krve: Většina zemí světa nemá dost krve pro lékařské zákroky

Na první pohled nepříliš povzbudivá zjištění nejsou podle lékařů důvodem k panice. Ve skutečnosti jde totiž o velmi malá množství, která nejsou pro příjemce transfuze nijak nebezpečná. Na druhou stranu, složení krve dárců nabízí zajímavý pohled na lidský život a naše zvyky v 21. století.

  • Zdroj textu
  • Zdroj fotografií

    University of Rochester Medical Center


Další články v sekci