Nedostatek krve: Většina zemí světa nemá dost krve pro lékařské zákroky

Transfuze krve v řadě případů rozhoduje o životě nebo smrti pacienta. Darovaná krev ale obvykle nestačí

01.11.2019 - Stanislav MihulkaKrevní transfuze představují nezbytný zákrok v celé řadě situací, v nichž jde často doslova o život pacienta. Krev dostávají lidé, kteří silně krvácejí kvůli zranění, chirurgickému zákroku nebo třeba porodu, lidé s rakovinou či jiným závažným onemocněním anebo třeba pacienti s anémií. 

Jak ale ukázal nový výzkum, v současné době celá planeta čelí kritickému nedostatku nejcennější tekutiny, tedy lidské krve. Přísun potřebné krve obvykle zajišťují dobrovolní dárci krve. Tento zdroj ale bohužel až příliš často nedokáže plně uspokojit potřeby medicíny v dané zemi.

TIP: Novou umělou krev bude možné použít pro všechny krevní skupiny

Podle badatelů trpí ve střední, východní a západní subsaharské Africe, ve většině Oceánie a v jižní Asii prakticky každá země nedostatkem darované krve pro krevní transfuze. Podle statistik to platí pro 119 zemí z celkového počtu 195 zemí, což představuje 61 procent. V rámci těchto zemí jde o nedostatek krve v průměrném množství 1 849 jednotek krve pro transfuze na 100 tisíc obyvatel dané země. Jedna jednotka krve přitom zhruba odpovídá množství krve od jednoho dárce. Nedostatkem krve strádají především chudší země.

Dárcovství v Česku

Také v Česku se v posledních letech nemocnice potýkají s poklesem počtu dárců krve a tím i nedostatkem krve. Nejedná se ovšem o kritický stav – Společnost pro transfúzní lékařství vydala v tomto směru doporučení, ze kterého plyne, že vhodný počet dárců krve je okolo 300 tisíc, přičemž aktuálně evidovaných je zhruba 233 tisíc dárců. Nedostatečný je podle SPTL i počet prvodárců – počet prvodárců, který má vyrovnat přirozený úbytek počtu dárců daný nemocemi či věkem, by měl v nemocničních transfúzních zařízeních činit alespoň 30–33 tisíc ročně. V loňském roce přitom transfúzní zařízení v Česku evidovala něco přes 27 tisíc prvodárců.

  • Zdroj textu
  • Zdroj fotografií

    CC0 Creative Commons


Další články v sekci