Proč se některé jazyky píšou a čtou zprava doleva?

Důvody, proč se arabské nebo hebrejské texty zapisují zprava doleva, jsou poměrně nečekané – podle historiků hrálo při volbě směru písma primární roli množství zdrojů použitelných coby podklad.

19.09.2022 - Barbora JelínkováPísemná podoba arabštiny, hebrejštiny či perštiny se odvozuje z tzv. protokanaánské abecedy, jejíž vznik se datuje zhruba do roku 1050 př. n. l., a na rozdíl od naprosté většiny dnes používaných písem se stejně jako ve starověku čte zprava doleva.

Historikové pro zmíněný fenomén dosud nenašli přesvědčivé vysvětlení, opírají se však o hypotézu dostupného materiálu: Podle ní v době před rozšířením papíru hrálo při volbě směru písma primární roli množství zdrojů použitelných coby podklad.

TIP: Zauzlované abecedy: 5 nejpodivnějších písem a jazyků

Zatímco řecká civilizace již využívala papyrus a další měkké materiály, na Blízkém východě se zpravidla psalo rytím do kamene. Uvedený postup vyžadoval obě ruce, a protože pravoruký rytec obvykle držel v levačce dláto a v pravačce kladivo, pohyboval oběma nástroji zprava doleva, aby viděl na text. Naopak při psaní na vyčiněné kůže stačila jedna ruka, častěji pravá, jež se ze stejných důvodů posunovala opačným směrem. Ačkoliv je dnes papír dostupný už ve všech koutech světa a ruční psaní vyžaduje mnohem méně času než v minulosti, na Blízkém východě se uchoval původní starověký systém. 


Další články v sekci