V budoucnu by mohly psychiatrům pomáhat krevní testy duševních poruch

Psychiatrické testy při diagnostice duševních poruch by mohly být přinejmenším z části nahrazeny testováním krve

14.04.2021 - Stanislav MihulkaNarušené duševní zdraví u mnoha lidí je jedním z aktuálních společenských problémů. Se stále zrychlujícím se světem, větší mírou globalizace, s nástupem moderních technologií a s prodlužováním lidského života, se ve větší míře objevuje duševní nepohoda, skleslost i osamělost, které mohou v mnoha případech vést až ke vzniku duševních poruch či nemocí.

Pro úspěšnou léčbu je přitom zásadní správná a rychlá diagnostika. To ovšem u těchto onemocnění nebývá úplně jednoduché. Co kdybychom ale dokázali diagnostikovat depresi či biopolární poruchu z kapky krve pacienta?

Biomarkery duševních poruch

Právě na takovém testu pracují odborníci americké Indiana University School of Medicine. Nedávno sestavili soubor biomarkerů zjišťovaných z krve pacienta, s jejichž pomocí je možné rozlišit, zda daný člověk trpí depresí nebo bipolární poruchou. S těmito biomarkery je rovněž možné odhadnout, jaké je u testovaného člověka riziko, že se u něj rozvine taková duševní porucha.

Badatelé nejprve prozkoumali několik vzorků krve, odebraných během několik let od značného počtu dospělých. Na základě těchto vzorků vytipovali 26 specifických biomarkerů, spojených s expresí určitých genů. Více než třetina z nich přitom souvisí s cirkadiánním rytmem. Účinnost těchto biomarkerů následně ověřili na nezávislé skupině lidí. 

TIP: Syntetická verze halucinogenní látky tropického keře by mohla léčit závislosti a deprese

Alexander Nicolescu a jeho spolupracovníci se dlouhodobě zabývají výzkumem takových biomarkerů, které by nám mohly pomoci s celou řadou onemocnění či poruch, jejichž diagnostika je problematická. Nedávno zveřejnili biomarkery založené na RNA, které nabízejí možnost efektivně odhalovat lidi, u nichž je vysoké riziko rozvoje posttraumatické stresové poruchy.


Další články v sekci