Vulkanické běsnění Jupiterova měsíce Io znečišťuje sousední Europu

Síra vyvržená sopkami měsíce Io se zřejmě dostává až na povrch ledového měsíce Europa

26.07.2022 - Stanislav MihulkaMěsíc Io obíhá kolem Jupiteru nejblíže ze všech čtyř velkých Galileovských měsíců tohoto plynného obra. Na jeho povrchu je více než 400 aktivních sopek, což z něj dělá geologicky nejvíce aktivní těleso Sluneční soustavy. Sopky měsíce Io běsní do té míry, že to ovlivňuje i sousední velký měsíc, Europu.

Tracy Beckerová z amerického výzkumného institutu Southwest Research Institute (SwRI) vedla výzkumný tým, který mapoval materiál na povrchu ledového měsíce Europa. Pozorovali povrch Europy Hubbleovým vesmírným dalekohledem v ultrafialové oblasti spektra, čímž chtěli vyplnit mezeru ve výzkumu tohoto fascinujícího měsíce.

Síra na Europě

Při těchto pozorováních narazili na oxid siřičitý. Nebylo to sice poprvé, ale tentokrát badatelé nalezli tuto sloučeninu síry na Europě na řadě míst. Podařilo se jim spojit místa s velkou koncentrací oxidu siřičitého s tmavě zbarvenými oblastmi Europy, které jsou patrné ve viditelném světle. Výzkum nakonec vyústil ve zhotovení mapy výskytu oxidu siřičitého na téměř celé ploše měsíce Europa.

TIP: Americká sonda Juno objevila další sopku na vulkanickém měsíci Io

Vědci sice nevylučují možnost, že objevená síra je „domácího původu“ a na povrch Europy se dostala z větších hloubek, nejpravděpodobnější ale podle nich je, že jde o materiál vyvržený vulkány měsíce Io. V takovém případě by sloučeniny síry ze sopek Io byly ionizovány a pak polapeny a nasměrovány mohutným magnetickým polem samotného Jupiteru.

Dnešní povrch Europy je relativně mladý a skládá se především z vodního ledu. Jsou na něm ale i další materiály,“ vysvětluje Beckerová a dodává: „Pro pochopení vzniku a následného vývoje Europy a dalších podobných měsíců je důležité určit, odkud tyto materiály pocházejí.


Další články v sekci