Infekcí ke kráse: Kočičí parazit toxoplazma možná dělá lidi atraktivnějšími

Podle nového výzkumu jsou lidé nakažení toxoplazmou hezčí a vypadají zdravěji

21.05.2022 - Stanislav MihulkaToxoplasma gondii je pozoruhodný vnitrobuněčný parazit koček, pro něhož jsou lidé, ke své škodě, velmi častým mezihostitelem. Je to vlastně omyl, protože toxoplazma se obvykle šíří prostřednictvím myší a lidé nebývají typickou kořistí koček. Kvůli oblíbenosti koček je dnes nákaza toxoplazmou u lidí velmi běžná. Například v České republice se tento prvok vyskytuje asi u třetiny obyvatel.

Toxoplazmóza u lidí probíhá obvykle bez příznaků. Nebezpečná bývá především v těhotenství, protože může ohrozit plod, a také u lidí s poškozenou imunitou, u nichž se mohou objevit závažné příznaky, například včetně poškození mozku. Zároveň se uvádí, že toxoplazma dokáže manipulovat různé aspekty chování svých mezihostitelů, aby si usnadnila přenos na dalšího hostitele. Panuje podezření, že takto manipuluje i člověka.

Toxoplazma a vzhled

Javier Borráz-Leon z finské Univerzity Turku a jeho kolegové jsou přesvědčeni, že toxoplazma může ovlivnit nejen chování, ale i vzhled člověka, konkrétně jeho přitažlivost. V rámci svého výzkumu porovnávali skupinu 35 lidí (22 mužů a 13 žen) nakažených toxoplazmou se 178 lidmi (86 muži a 92 ženami), kteří nebyli nakaženi.

Kompozitní snímky 10 žen nakažených (a) a 10 nenakažených (b) toxoplazmou. (foto: PeerJ, Borráz-LeónCC0)

Badatelé zjistili, že lidé infikovaní toxoplazmou mají výrazně více symetrické obličeje. To je přitom u sexuálních partnerů považováno za atraktivní. Ženy nakažené toxoplazmou jsou více spokojené se svým vzhledem a udávají více sexuálních partnerů. Dalších 205 dobrovolníků hodnotilo vzhled zmíněných osob, přičemž nakažené lidi považovali za hezčí a zdravějšího vzhledu.

TIP: Rozsáhlý výzkum naznačuje spojitost mezi kočkami a schizofrenií u lidí

U výzkumů, jako je tento, je vždy otázkou, co výsledky vlastně říkají. Jde o korelace, u nichž není jasné, co je příčinou a co důsledkem. Pokud toxoplazma opravdu ovlivňuje vzhled lidských hostitelů, zřejmě jde o působení na hladiny hormonů, jako je testosteron. Více by nám mohl napovědět až budoucí výzkum, který by zahrnul podstatně větší počet lidí.


Další články v sekci