Jak velké by mohly být primordiální černé díry?

Astrofyzikové rozeznávají tři typy černých děr, podle způsobu jejich vzniku – hvězdné, černé veledíry v centrech galaxií a tzv. primordiální černé díry. Posledně jmenovaný typ by podle odborníků mohl tvořit důležitou součást enigmatické skryté hmoty.

18.03.2022 - Michal ŠvandaJde o značně lákavou hypotézu: Krátce po Velkém třesku, když byl vesmír ještě mladý, horký a hustý, mohlo docházet k náhodnému nahloučení látky nad úroveň samovolné gravitační kontrakce. V takovém místě by se již v raných fázích vytvořily objekty s vlastnostmi černých děr. Mohly by mít téměř libovolnou hmotnost, avšak odborníci předpokládají, že by spíš převažovaly ty méně hmotné. 

TIP: Kolik typů černých děr známe a jak vznikají?

Pokud zmíněné primordiální černé díry skutečně vznikly, pak se ty opravdu málo hmotné již vypařily efektem Hawkingova záření. Nejmenší dosud existující objekty uvedeného typu by tak v současnosti mohly dosahovat hmotnosti přes 7 × 10²² kg, tedy ekvivalentu Měsíce, a jejich rozměr by činil kolem 0,1 mm. Primordiální černá díra s hmotností Země by potom měřila asi 1 cm. Podle některých astrofyziků by dané objekty mohly tvořit podstatu skryté látky ve vesmíru, popsaná teorie nicméně zůstává spíš na okraji odborného zájmu.


Další články v sekci