Jak vypadá noční rentgenová obloha podle vesmírného teleskopu NICER?

Americká NASA zveřejnila pohled na noční oblohu, jak ji můžeme vidět v rentgenové oblasti záření

05.06.2019 - Stanislav MihulkaNoční oblohu vnímáme očima jen ve velmi omezeném výseku elektromagnetického spektra. Ale vesmír na nás září ve všech možný vlnových délkách, včetně těch velmi „tvrdých“. Americká vesmírná agentura NASA nedávno zveřejnila unikátní snímek celé oblohy v rentgenové oblasti spektra.

Snímek je sestavený z prvních 22 měsíců pozorování amerického zařízení NICER (Neutron star Interior Composition Explorer), které pozoruje vesmír z paluby Mezinárodní vesmírné stanice. Stanice přitom oběhne Zemi každých 93 minut a během celé doby NICER detekuje a sleduje zdroje rentgenového záření.

Pozorování teleskopu NICER

Hlavním úkolem teleskopu NICER je sledovat neutronové hvězdy, tedy oharky po explozích supernov. Některé z nich jsou pulsary, které na nás „blikají“ svým záření při velmi rychlé rotaci. NICER by měl určovat velikost neutronových hvězd, s přesností na 5 procent.

TIP: Ultrazářivé zdroje rentgenového záření mohou být neutronovými hvězdami

Kromě neutronových hvězd a pozůstatků supernov NICER sleduje i další výrazné zdroje rentgenového záření na obloze. Jde o obvykle dost extrémní vesmírné objekty, které intenzivně září v rentgenové oblasti spektra. Náležejí mezi ně například aktivní galaxie, v nichž rentgenové záření „vyrábí“ supermasivní černá díra hltající okolní hmotu anebo těsné dvojhvězdy, v nichž sídlí černá díra hvězdné velikosti.


Další články v sekci